Η συμφωνία που έδινε την Πόλη στους Ρώσους και τη Σμύρνη στους Ιταλούς

Η.. άγνωστη διεθνής συμφωνία Σάικς-Πικό που προέβλεπε ζώνες επικυριαρχίες στην αναδιανομή της καταρρέουσας Οθωμανικής αυτοκρατορίας...

Η συμφωνία που έδινε την Πόλη στους Ρώσους και τη Σμύρνη στους Ιταλούς

Λίγοι γνωρίζουν σήμερα την διεθνή συμφωνία Σάικς-Πικό που υπογράφηκε το 1916 και προέβλεπε ζώνες επικυριαρχίες στην αναδιανομή της καταρρέουσας Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Συγκεκριμένα τα παράλια της Μικράς Ασίας περιέρχονταν σε Ιταλική εποπτεία ενώ η Κωνσταντινούπολη και η πέριξ περιοχή εκχωρούνταν στους Ρώσους.

Δύο άντρες, ο Βρετανός πρωθυπουργός Λόιντ Τζορτζ και ο Έλληνας έμπορος όπλων Βασίλειος Ζαχάροφ κατάφεραν τελικά να αδρανοποιήσουν αυτή τη συμφωνία και να αναθέσουν την αστυνόμευση των παραλίων στην Ελλάδα και στον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Η μοναδική αυτή ευκαιρία χάθηκε όταν ο Βενιζέλος έχασε την εξουσία και τη μικρασιατική εκστρατεία ανέλαβαν να ολοκληρώσουν ο Γούναρης με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, εγχείρημα που κατέληξε στην καταστροφή.