ΣΕΓΑΣ: Αναστολή προθεσμιών για την εξέταση των αιτήσεων μεταγραφών

Στην αναστολή προθεσμιών για την εξέταση των αιτήσεων μεταγραφών προχώρησε το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ.

ΣΕΓΑΣ: Αναστολή προθεσμιών για την εξέταση των αιτήσεων μεταγραφών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ αποφάσισε να προχωρήσει στην αναστολή προθεσμιών για την εξέταση των αιτήσεων μεταγραφών μετά και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία: «Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, ενημερώνονται τα σωματεία – μέλη και οι αθλητές ότι λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί εξ αιτίας της πανδημίας του COVID 19, οι οποίοι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην λειτουργία των υπηρεσιών του ΣΕΓΑΣ και των Επιτροπών αυτών, αναστέλλονται (για όσο χρόνο διαρκούν οι περιορισμοί αυτοί), οι προθεσμίες που θέτει ο Κανονισμός Μεταγραφών στην Επιτροπή Μεταγραφών και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, για την εξέταση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων μεταγραφών που έχουν υποβληθεί για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο 2020.

Παράλληλα, και προς διευκόλυνση της διαδικασίας και του έργου της Επιτροπής Μεταγραφών, καλούνται τα σωματεία και οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση μεταγραφής για σπουδαίους λόγους, να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με e-mail μέχρι τις 30/11/2020 τα στοιχεία που διαθέτουν προς απόδειξη των λόγων που επικαλούνται καθώς και (εφ’ όσον το επιθυμούν) Υπόμνημα επί των ισχυρισμών που προβάλουν, προκειμένου αυτοί να γνωστοποιηθούν στα ενδιαφερόμενα μέρη και να διευκολυνθεί η διαδικασία εξέτασης αυτών».

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας