400μ. μικτή ατομική (Α): Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στον Απόστολο Παπαστάμο

Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στον Απόστολο Παπαστάμο.