100μ. μικτή ατομική: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στον Ανδρέα Βαζαίο

Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στον Ανδρέα Βαζαίο