Ποιοι στελεχώνουν το επιστημονικό τμήμα του ΕΣΚΑΝ

Αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιστημονικού Τμήματος με Συντονιστή τον Ευστάθιο Κουκέα, Χημικό, για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΕΣΚΑΝ.

Ποιοι στελεχώνουν το επιστημονικό τμήμα του ΕΣΚΑΝ

Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης και διαρκούς αναβάθμισης της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιστημονικού Τμήματος με Συντονιστή τον Ευστάθιο Κουκέα, Χημικό, για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΕΣΚΑΝ.

Το Επιστημονικό Τμήμα (E.T.) αποτελείται από τις ακόλουθες (Yπo)Επιτροπές:

α. (Yπo)Επιτροπή Ειδικών (Expert Group)

β. Ιατρική (Yπo)Επιτροπή (MedicaI Group)

Η σύνθεση των ανωτέρω (Yπo)Επιτροπών είναι 5μελής, πλέον ενός μέλους, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο Συντονιστή τoυ Ε.T. και το οποίο μετέχει στις δραστηριότητες της (Yπo)Επιτροπής Ειδικών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ (EXPERΤ GRΟUP)

Kουκέας Ευστάθιος Xημικός

Kαραχάλιου Ευανθία Επιστήμων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Kασσιμάτη Αικατερίνη Ιατρός Kυτταρολόγος

Κουρέτας Δημήτριος Καθηγητής Τοξικολογίας ΠΘ

Λέων Γρηγόριος Ιατροδικαστής

Mπαρκούκης Bασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής TEΦAA

ΙATPΙΚH EΠΙTPΟΠΗ (MEDΙCAL GROUP)

Στεφανουδάκης Γεώργιος Ορθοπεδικός / Χειρουργός

Μπακίρης Παύλος Καρδιολόγος

Παπαϊωάννου Σπυρίδων N Καρδιολόγος, Δ/ντης Καρδιολογικής Κλινικής

Σταγγουράκη Σοφία Ακτινολόγος

Χρονάς Άγγελος Χειρουργός