96 χρόνια Ολυμπιακός: «Είναι οι 30 λέξεις που άλλαξαν τη ζωή μας»

Το μήνυμα του Ερασιτέχνη για τη συμπλήρωση 96 χρόνων από την ίδρυση του Ολυμπιακού.

96 χρόνια Ολυμπιακός: «Είναι οι 30 λέξεις που άλλαξαν τη ζωή μας»

Αναλυτικά το μήνυμα:

Συνιστᾶται ἐν Πειραιεῖ ὑπό τόν τίτλον «Ὀλυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιῶς» Σωματεῖον, οὕτινος σκοπός εἶναι η ἀνάπτυξις τῆς σωματικῆς ἀγωγῆς παρά τῇ νεολαίᾳ καί ἡ κατά πάντα φίλαθλον τρόπον ἐξύψωσις αυτῆς...

Είναι οι 30 λέξεις που άλλαξαν τη ζωή μας.

Είναι τα 96 χρόνια που το θαύμα της δημιουργίας θωρακίστηκε με θάλασσα κι ατσάλι.

Είναι οι δεκαετίες που το κόκκινο και το άσπρο έγιναν τα χρώματα της κυριαρχίας.

Χρόνια πολλά ΘΡΥΛΕ και «με βροντερές καμπάνες». Ακριβώς όπως είχε αναγγείλει την γέννησή σου ο Νότης Καμπέρος!