Προσωρινή διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

Νέα διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης διόρισε με απόφασή της η πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Προσωρινή διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

Το Πρωτοδικείο Αθηνών διόρισε προσωρινή διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Mε την από 2/7/2020 απόφαση της προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, διορίζεται προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης με τα εξής μέλη: Γεώργιος Γαρδεράκης, Παναγιώτης Μαργαρίτης, Στυλιανός Ζαμπέλης, Συμεών Σμυρνής, Κωνσταντίνα Λουμιώτη, Γεώργιος Κίκιρης, Ναταλία Κοβάλοβα, Νικόλαος Τσακαλίδης, Γεώργιος Λαβασίδης, Ιωάννης Καλπακίδης, Ιωάννης Γιώτης, Δημήτριος Κατζιλιέρης και Γεώργιος Σιδηρόπουλος».

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας