Προσωρινή διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

Νέα διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης διόρισε με απόφασή της η πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Προσωρινή διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

Το Πρωτοδικείο Αθηνών διόρισε προσωρινή διοίκηση στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Mε την από 2/7/2020 απόφαση της προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, διορίζεται προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης με τα εξής μέλη: Γεώργιος Γαρδεράκης, Παναγιώτης Μαργαρίτης, Στυλιανός Ζαμπέλης, Συμεών Σμυρνής, Κωνσταντίνα Λουμιώτη, Γεώργιος Κίκιρης, Ναταλία Κοβάλοβα, Νικόλαος Τσακαλίδης, Γεώργιος Λαβασίδης, Ιωάννης Καλπακίδης, Ιωάννης Γιώτης, Δημήτριος Κατζιλιέρης και Γεώργιος Σιδηρόπουλος».