Έφεση εννέα πρώην παικτών του Άρη κατά της αδειοδότησης της ΠΑΕ!

Αντίδραση στην αδειοδότηση της ΠΑΕ Άρης από την ΕΠΟ από εννέα πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας της Θεσσαλονίκης. «Να μην αδειοδοτήσετε την ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τις διεθνείς διοργανώσεις» ζητάνε μεταξύ άλλων οι Κουλουχέρης, Καπετάνος, Παπαζαχαρίας, Παπαστεριανός, Κοντοβάς, Τριανταφυλλάκος, Καζναφέρης, Βελλίδης, Γκίτκος.

Έφεση εννέα πρώην παικτών του Άρη κατά της αδειοδότησης της ΠΑΕ!

Αντίδραση στην αδειοδότηση της ΠΑΕ Άρης από την ΕΠΟ από πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Οι Κουλουχέρης, Καπετάνος, Παπαζαχαρίας, Παπαστεριανός, Κοντοβάς, Τριανταφυλλάκος, Καζναφέρης, Βελλίδης και Γκίτκος αποφάσισαν να καταθέσουν έφεση κατά της αδειοδότησης της νέας ΠΑΕ από την ΕΠΟ.

Το σχετικό έγγραφο αναφέρει:

«ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΟΑ) ΤΗΣ ΕΠΟ

Ε Φ Ε Σ Η

-1.Του Ευθυμίου ΚΟΥΛΟΥΧΕΡΗ,

Β-2.Του Κωνσταντίνου ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ,

-3.Του Γρηγορίου ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ,

-4.Του Εμμανουήλ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΥ,

-5.Του Παναγιώτη ΚΟΝΤΟΒΑ,

-6.Του Βασιλείου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ,

-7.Του Κωνσταντίνου ΚΑΖΝΑΦΕΡΗ,

-8.Του Μάρκου ΒΕΛΛΙΔΗ,

-9.Του Θεόδωρου ΓΚΙΤΚΟΥ,

όλων πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μελών της “ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ” (ΚΕΠ)

Κ Α Τ Α

Της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη κι εκπροσωπείται νόμιμα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Της από 12.6.2020 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης (ΠΟΑ) της ΕΠΟ

Με την προσβαλλόμενη απόφαση το ΠΟΑ/ΕΠΟ έκανε δεκτή την παράνομη και εσφαλμένη εισήγηση του Διευθυντή Αδειοδότησης της κ. Γεωργίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ομοφώνως (ή με πλειοψηφία 3-2 σύμφωνα με μερίδα του τύπου) χορήγησε άδεια συμμετοχής στην εφεσιβλητή ΠΑΕ τόσο για τις εγχώριες, όσο και για τις διεθνείς διοργανώσεις.

Επομένως εκκαλούμε την απόφαση ενώπιον Σας για τους εξής νόμιμους, βάσιμους, ουσιαστικούς κι αληθινούς λόγους:

ΕΠΕΙΔΗ κατά την πρωτοβάθμια διαδικασία παράνομα, αντισυνταγματικά και κατά παράβασιν των κανονισμών της FIFA και των διατάξεων της ΕΣΔΑ, δεν κληθήκαμε ενώπιον του ΠΟΑ, παρότι είχαμε υποβάλλει κατ’ επανάληψη αναγγελίες απαίτησης, εξώδικες δηλώσεις και αιτήσεις – καταγγελίες ζητώντας την κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού Αδειοδότησης της ΕΠΟ και των αποφάσεων της FIFA μη αδειοδότηση της ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

ΕΠΕΙΔΗ έχουμε άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση της έφεσης, καθώς με τις αιτήσεις μας, παρότι με ευθύνη του Διευθυντή Αδειοδότησης δεν κληθήκαμε να παραστούμε κατά την πρωτοβάθμια διαδικασία, ΈΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΔΙΑΔΙΚΟΙ κι επομένως παραδεκτά εκκαλούμε την απόφαση του ΠΟΑ.

ΕΠΕΙΔΗ οι τέσσερεις πρώτοι εξ ημών διαθέτουμε αμετάκλητες διαιτητικές αποφάσεις των οργάνων της ΕΠΟ που έκαναν δεκτές τις καταγγελίες και τις αιτήσεις μας κατά της προηγούμενης και ακόμα μη εκκαθαρισθείσης ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΕΠΕΙΔΗ οι 5ος και 6ος εξ ημών διαθέτουμε τελεσίδικες αποφάσεις κατά της διαδόχου ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΕΠΕΙΔΗ οι 7ος και 8ος εξ ημών διαθέτουμε συμφωνίες εξυγίανσης για την υπαγωγή της ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στις πτωχευτικές διατάξεις του άρθρου 99.

ΕΠΕΙΔΗ ο 9ος εξ ημών διαθέτω αποφάσεις που αρχικά υπήχθησαν στο άρθρο 44 και τελικά μέσω ΠΣΑΠ συμπεριελήφθησαν στην ευεργετική ρύθμιση του Ν. 3606/2007.

ΕΠΕΙΔΗ η προσβαλλόμενη απόφαση παραβίασε την από το 2009 πρόβλεψη του Καταστατικού της ΕΠΟ για την αθλητική διαδοχή, το ισχύον άρθρο 18 παρ. 4 του Καταστατικού, το άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης και τα άρθρα 4-5 του Παραρτήματος του ΚΑΠ που καθιερώνουν την αθλητική διαδοχή μεταξύ παλαιάς και νέας ΠΑΕ.

ΕΠΕΙΔΗ η προσβαλλόμενη έκρινε εσφαλμένα και ερμήνευσε λανθασμένα τους κανονισμούς θεωρώντας ότι τα χρέη προς εμάς βαραίνουν την προηγούμενη ΠΑΕ αντιγράφοντας την επίσης εσφαλμένη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, το σκεπτικό της οποίας κατέρρευσε ενώπιον των διεθνών ποδοσφαιρικών οργάνων.

ΕΠΕΙΔΗ η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές ποδοσφαιρικό δίκαιο και εκθέτει εκ νέου την υπότροπη ΕΠΟ σε κίνδυνο απέναντι στις UEFA – FIFA, αφού αρνείται για πολλοστή φορά να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των διεθνών οργάνων που έχουν ήδη κρίνει το ζήτημα της αθλητικής διαδοχής.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με αυτή την απόλυτα δεσμευτική για την ΕΠΟ νομολογία της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA και της Dispute Resolution Chamber(DRC), η νέα ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΕ κι επομένως υπεύθυνη για τις οφειλές της απέναντί μας.

ΕΠΕΙΔΗ είναι νομικά αδιανόητο να δικαιώνονται από τα διεθνή όργανα οι αλλοδαποί συμπαίκτες μας κι εμείς να αντιμετωπίζουμε ένα νομικό και κανονιστικό καθεστώς άνισης μεταχείρισης.

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση που οι προσφυγές της ΕΠΟ και της ΠΑΕ ΑΡΗΣ απορριφθούν από το CAS, η Διεύθυνση Αδειοδότησης αλλά και η ίδια η ΕΠΟ θα είναι υπόλογες όχι μόνο απέναντι σε μας και στους υπόλοιπους συναδέλφους μας αλλά και στους διεθνείς ποδοσφαιρικούς θεσμούς.

ΕΠΕΙΔΗ αποτελεί στίγμα για τον θεσμό της αδειοδότησης η προκλητικά μονομερής στάση του Διευθυντή Αδειοδότησης της ΕΠΟ, ο οποίος δεν δίστασε δημοσίως να προβεί σε καυστικές δηλώσεις κατά της FIFA για την υπόθεση ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΙ που επέφερε ατιμωτική διεθνή πειθαρχική ποινή για την ΕΠΟ.

ΕΠΕΙΔΗ σε περίπτωση που εκτιμήσετε εσφαλμένα ότι δεν είμαστε διάδικοι, καλούμε τον Διευθυντή Αδειοδότησης να ασκήσει ο ίδιος έφεση με τους επικαλούμενους λόγους μας.

ΕΠΕΙΔΗ η έφεση μας ασκείται σύμφωνα με τον Δικονομικό Κανονισμό Σας, εμπρόθεσμα και παραδεκτά, αποδεικνύεται δε από έγγραφα και μάρτυρες.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας και ειδικά της προσφυγής μας στα αρμόδια διεθνή όργανα και στα αρμόδια τακτικά δικαστήρια.

ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ

-1. Να κάνετε δεκτή τυπικά και ουσιαστικά την έφεση μας,

-2. Να εξαφανίσετε την προσβαλλόμενη απόφαση,

-3. Να μην αδειοδοτήσετε την ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τόσο για τις -εγχώριες, όσο και για τις διεθνείς διοργανώσεις, άλλως κι όλως επικουρικώς,

-4. Να μεταρρυθμίσετε την προσβαλλόμενη απόφαση και

-5. Να μην αδειοδοτήσετε την ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τις διεθνείς διοργανώσεις.

ΑΘΗΝΑ 15.6.2020

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜΔΣΑ 14162, ΑΦΜ 033363189,

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 47, ΑΘΗΝΑ».