Άρης: Στις 13 Απριλίου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Γνωστοποιήθηκε η ημερομηνία (13 Απριλίου), που θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση και στην οποία αναμένεται να αποφασιστεί και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Άρης.

Άρης: Στις 13 Απριλίου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στις 13 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί τελικά η τακτική γενική συνέλευση της ΠΑΕ Άρης. Σε μια γενική συνέλευση όπου αναμένεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση η εταιρία AMANI SWISS συμφερόντων της οικογένειας Καρυπίδη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης χρήσης της ΠΑΕ (1/7/2017 έως 30/6/2018), έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης για την ίδια περίοδο, ενώ θα αποφασιστεί σε αυτήν και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1.000.000 ευρώ την οποία θα κάνει η εταιρία AMANI SWISS (CYPRUS) LIMITED, όπως είχε γνωστό πριν μερικές εβδομάδες.

Η AMANI SWISS είναι εταιρία συμφερόντων του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Άρης και της αδελφής του Ειρήνης και κατέχει από τις 7 Μαρτίου το 89.93% των μετοχών της ΠΑΕ Άρης σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΑ που ενέκρινε την διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών.