«Φρένο» στην υπογειοποίηση πέριξ της «Αγίας Σοφιάς - ΟPAP Arena», λόγω έλλειψης κονδυλίων!

Υπαιτιότητα της Περιφέρειας Αττικής, σταματούν τα έργα της υπογειοποίησης δρόμου, πέριξ της Αγιά Σοφιά - OPAP Arena, εξαιτίας της καθυστέρησης πληρωμής του 11ου λογαριασμού, όπως αναφέρει το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια από την ανάδοχο εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

«Φρένο» στην υπογειοποίηση πέριξ της «Αγίας Σοφιάς - ΟPAP Arena», λόγω έλλειψης κονδυλίων!

Πρόβλημα ενέσκηψε στο έργο της «Αγιά - Σοφιάς - ΟΡΑΡ Arena» αφού σταματάει η υπογειοποίηση, οδού, δίπλα στο υπό ανέγερση γήπεδο, λόγω έλλειψης κονδυλίων!

Νωρίτερα η, ανάδοχος εταιρία, ΙΝΤΡΑΚΑΤ είχε αξιώσει, με έγγραφό της, στην Περιφέρεια τη διακοπή εργασιών λόγω της μη καταβολής του 11ου λογαριασμού, που σημαίνει ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν ανταποκρίθηκε στις οικονομικές της υποχρεώσεις επί του έργου!

Μάλιστα έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» ότι η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών έκανε αποδεκτή την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου.

«Αποδεχόμαστε την από 17/9/2021 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της εταιρείας με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ αναδόχου του έργου: «Υπογειοποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου και τα συνοδά έργα στον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας», αποκλειστικά και μόνο για το λόγο καθυστέρησης πληρωμής του 11ου λογαριασμού, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 152 του νόμου 4412/16».

Εξέλιη που προκαλεί ερωτηματικά αναφορικά με την έγκαιρη ολοκλήρωση του γηπέδου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα...