ΠΑΟΚ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Απριλίου

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κάλεσε τους μετόχους της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις 15 Απριλίου.

ΠΑΟΚ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Απριλίου

Στις 10 το πρωί της 15ης Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με κύριο θέμα την εκλογή συμπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Στο γήπεδο της Τούμπας η έκτακτη γενική συνέλευση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αναφέρει τα εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ” “ΠΑΟΚ” – Π.Α.Ε

ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15.04.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΑΕ ΠΑΟΚ», ΑΡ. Μ.Α.Ε. 99130/06/Β/86/77 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 122030904000, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή συμπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και του καταστατικού της ΠΑΕ. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Θεσσαλονίκη, 22.03.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».