Παναθηναϊκός: Πιστοποιήθηκε η ΑΜΚ 5.000.010 ευρώ

Πιστοποιήθηκε στις (8/12) από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η ολική κάλυψη της προηγούμενης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στο ποσό των 5.000.010 ευρώ.

Παναθηναϊκός: Πιστοποιήθηκε η ΑΜΚ 5.000.010 ευρώ

Η συγκεκριμένη αύξηση είχε προκηρυχθεί τον Μάιο του 2020 και είχε «κλείσει» τον περασμένο Σεπτέμβριο, καλύπτοντας όλες τις οικονομικές ανάγκες της «πράσινης» ΠΑΕ (μισθοί, δόσεις συμβολαίων, συμβάσεις με πιστωτές, διακανονισμούς) που «έτρεξαν» κατά τη διάρκεια του περασμένο καλοκαιριού.

Η πιστοποίηση καταχωρήθηκε την Τρίτη και αναρτήθηκε ως επίσημο έγγραφο την Πέμπτη (10/12) με την ακόλουθη ενημέρωση:

«Την 08/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2411055, το από 22/09/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 330401000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 22.09.2020 «Έκθεση Πιστοποίησης της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Παναθηναϊκός Α.Ο. Π.Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018», του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, κ. Χρήστου Βλάχου, της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», αποφάσισε την πιστοποίηση της ολικής καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 5.000.010,00 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22/05/2020.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Από τις 23 Σεπτεμβρίου έχει «ανοίξει» νέα αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψος 5 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώνεται στο τέλος Δεκεμβρίου κι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες θα καλυφθεί κι αυτή στο σύνολό της, καλύπτοντας όλες τις τρέχουσες ανάγκες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.