Το ΕΣΡ… άναψε πράσινο για το Παναθηναϊκός TV

Η Ολομέλεια του ΕΣΡ συνεδρίασε σήμερα και ενέκρινε την έναρξη λειτουργίας του διαδικτυακού καναλιού της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

 

Το ΕΣΡ… άναψε πράσινο για το Παναθηναϊκός TV

Το ΕΣΡ με ανακοίνωσή του έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη λειτουργία του Παναθηναϊκός TV με 6ωρο καθημερινό πρόγραμμα.

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΕΣΡ αναφέρει:

«Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση την 18.09.2020 και ώρα 12:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως.

Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη Νικόλαο Κιάο, Καλλιόπη Διαμαντάκου, Ευαγγελία Μήτρου, και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόντα τα μέλη Βασίλειος Καραποστόλης και Γιώργος Πλειός, οι οποίοι είχαν νομίμως κληθεί.

Από τον συνδυασμό και την λογική ερμηνεία των διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσον οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της τηρούν (και) το σχετικό ενωσιακό δίκαιο.

2. Αρμόδιο όργανο για την διενέργεια του ελέγχου αυτού επί των προγραμμάτων είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

3. Οι πάροχοι οπτικοακουστικών υπηρεσιών που υπόκεινται στην δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους, προκειμένου να μεταδώσουν ένα πρόγραμμα, οφείλουν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο οφείλει να διενεργεί σχετικό ουσιαστικό (ποιοτικό) έλεγχο, εφόσον το πρόγραμμα δεν έχει ήδη εγκριθεί σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τούτο δε διότι σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (άρθρο 3 της Οδηγία 2010/13/ΕΕ) το πρόγραμμα που μεταδίδεται από πάροχο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος θεωρείται ότι πληροί τους όρους της οδηγίας και γι’ αυτό μεταδίδεται, κατ’ αρχήν, ελεύθερα στα άλλα κράτη μέλη.

4. Το εγκεκριμένο από το ΕΣΡ πρόγραμμα μπορεί να μεταδοθεί με κάθε μέσο και από κάθε πλατφόρμα. ΙI. Πραγματικό Μέρος Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Η αιτούσα εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων όπως προκύπτει από το καταστατικό της (Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 155968801000). Κατά συνέπεια, παραδεκτώς υποβάλλεται η κρινομένη αίτηση.

2.Η αίτηση αφορά στη μετάδοση 6ωρου προγράμματος αθλητικού περιεχομένου σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την δήλωση της αιτούσας, τους αγώνες της ποδοσφαιρική ομάδας ΠΑΕ Παναθηναϊκός (φιλικούς αγώνες προετοιμασίας και εντός έδρας αγώνες στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος της Super League), καταγραφές των προπονήσεων της ομάδας ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τις εκτός έδρας αποστολές της, τις προπονήσεις της και τους αγώνες και τις προπονήσεις της Ακαδημίας της.

Θα μεταδίδει, επίσης, ειδήσεις και πληροφορίες αθλητικού περιεχομένου, τους αγώνες του Ερασιτέχνη ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, όπως του Τμήματος Βόλεϊ, Στίβου και Κολύμβησης, αγώνες από το αρχείο της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ κα. Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται υπό το σήμα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ TV.

Στην αίτηση περιλαμβάνεται ενδεικτικό εβδομαδιαίο προγραμματισμό με αναφορά στον τίτλο κάθε προγράμματος και την διάρκειά του.

H αιτούσα εταιρεία σημειώνει, ωστόσο, ότι η οριστικοποίηση του προγραμματισμού θα γίνει μετά τον καθορισμό της ώρας και ημέρας των μεταδόσεων των αγώνων της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕ» και των τμημάτων του Ερασιτέχνη ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ από τις αρμόδιες αρχές.

3. Το πρόγραμμα θα μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια μέσω ευρυζωνικών δικτύων, δορυφόρου, διαδικτύου και δικτύου κινητής τηλεφωνίας χωρίς να διαφοροποιείται το περιεχόμενο ανά πλατφόρμα μετάδοσης.

Επίσης, η αιτούσα υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί τηρήσεως της κειμένης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και τους αντίστοιχους κανόνες δεοντολογίας, της εθνικής και κοινοτική έννομης τάξης, με ημερομηνία θεώρησης 4.9.2020 που υπογράφει η Θεοδώρα Πάκα υπό την ιδιότητα της Διαχειρίστριας της αιτούσας εταιρείας. ΙΙI.

Υπαγωγή Η εν λόγω αίτηση πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μετάδοση του τηλεοπτικού περιεχομένου υπό τον τίτλο “ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ TV” μέσω ευρυζωνικού δικτύου και μέσω δορυφόρου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δέχεται την αίτηση της εταιρείας «GREEN TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Εγκρίνει τη μετάδοση του τηλεοπτικού περιεχομένου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ TV» μέσω ευρυζωνικού δικτύου και μέσω δορυφόρου κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε την 18η Σεπτεμβρίου 2020».