ΠΑΕ Άρης κατά ΕΠΟ: «Νέος παραλογισμός, δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί δεδικασμένο»

Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου της ΕΠΟ για την υπόθεση οφειλής της παλιάς ΠΑΕ στον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κοντοβά.

ΠΑΕ Άρης κατά ΕΠΟ: «Νέος παραλογισμός, δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθεί δεδικασμένο»

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Είθισται, το τελευταίο διάστημα να καλούμαστε, επί μονίμου βάσεως, να απαντήσουμε στα αυτονόητα.

Εν προκειμένω, όσον αφορά το νέο παραλογισμό που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει η ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ισχύουν βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τα κάτωθι.

Το άρθρο 111 του αθλητικού νόμου 2725/1999, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος Α του ΚΑΠ της ΕΠΟ, αναφέρουν ότι:

Από την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2016-2017 και εντεύθεν, όποια ΠΑΕ υποβιβαστεί υποχρεούται να καταβάλλει το 50% των οφειλών της, εάν και εφόσον ξανασυσταθεί ΠΑΕ από το ιδρυτικό σωματείο της υποβιβασθείσας ΠΑΕ.

Την ισχύ μάλιστα των ως άνω διατάξεων υιοθέτησε στο σκεπτικό της και η υπ’ αρίθμ 107/2020 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Συνεπώς, ενώ απόρροια της εν λόγω απόφασης θα όφειλε να είναι η απόρριψη της αίτησης του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κοντοβά, εντούτοις, σε αντιδιαστολή με κάθε έννοια δικαίου και λογικής δικαίωσε τον ποδοσφαιριστή.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, σε ουδεμία περίπτωση, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί και να δημιουργήσει δεδικασμένο, ούτε η σημερινή, ούτε οποιαδήποτε επόμενη, παράνομη και αντίθετη με οποιοδήποτε κανονισμό απόφαση.

Χρησιμοποιώντας κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα θα κινηθεί προς υπεράσπιση των συμφερόντων της, αλλά και για τη διασφάλιση των υγειών όρων του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας