ΟΦΗ: Συνεδριάζει με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Με ανακοίνωση της η ΠΑΕ ΟΦΗ καλεί τους μετόχους της να βρεθούν στη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής (7/8) με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

ΟΦΗ: Συνεδριάζει με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (7/8) στα γραφεία του «Θ. Βαρδινογιάννης» όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ. Στόχος της συνάντησης είναι μεταξύ άλλων η λήψη απόφασης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 07/08/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σε αίθουσα συνεδριάσεων του γηπέδου ΟΦΗ Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Καντάνου, για την λήψη αποφάσεων, επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας

2. Διάφορες ανακοινώσεις

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται: Την 17/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση».