Πανιώνιος: Κίνδυνος τιμωρίας με -3 σε περίπτωση μη εξόφλησης του Γεσίλ

Με τον κίνδυνο της αφαίρεσης τριών βαθμών «φλερτάρει» ο Πανιώνιος σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει τις οφειλές του στον Σαμέντ Γεσίλ.

Πανιώνιος: Κίνδυνος τιμωρίας με -3 σε περίπτωση μη εξόφλησης του Γεσίλ

Την ώρα που δίνει μεγάλο αγώνα για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία ήρθε ακόμα ένα πρόβλημα στις τάξεις του Πανιώνιου. Ο λόγος για τις οφειλές των «κυανέρυθρων» στον Σαμέντ Γεσίλ ύψους 86.567 ευρώ.

Με ανακοίνωση της η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως σε περίπτωση που δεν λάβει τα χρήματα του ο Γερμανός άσος τότε η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα τιμωρηθεί με ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΕΠΟ:

«Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Ορίζει όπως η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Yesil Samed του Seahattin δυνάμει της υπ’ αριθμ. 156/2020 αποφάσεως της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ. της Ε.Π.Ο. συνολική χρηματική απαίτηση ποσού των ογδόντα έξη χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (86.567,46) ευρώ ήτοι χρηματικής απαίτησης ποσού 83.643,93 Ευρώ, πλέον νομίμων τόκων ποσού 2.623,53 ευρώ και δικαστικών εξόδων τριακοσίων (300) ευρώ, κατά τους ορισμούς της προαναφερθείσας απόφασης, καταβληθεί/εξοφληθεί από την οφειλέτρια ΠΑΕ «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.» μετά παρακράτηση και απόδοση στην ΕΠΟ της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 39710/18-11-2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού εκάστης 17.313,49 Ευρώ, της πρώτης δε εξ αυτών καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας. Επιβάλλει, για την περίπτωση μη καταβολής οποιασδήποτε από τις πέντε (5) δόσεις, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, για το σύνολο του ποσού των 86.567,46 ευρώ.

Ενεργοποιεί σε βάρος της δεύτερης των καθών η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ Π.Α.Ε 2019», την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Χριστιάν Σαχπεκίδης Μίλιεβιτς, κατά το ποσοστό του 50% επί του συνολικού οφειλομένου ποσού των 10.300 ευρώ, και κατά τα ειδικότερον διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 613/2017 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως».

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας