Κροατία - Καναδάς | 3-1, ένα ακόμη ιδανικό τελείωμα από τον Κράμαριτς!

3-1, ένα ακόμη ιδανικό τελείωμα από τον Κράμαριτς!