Η νέα διοίκηση της Προοδευτικής

Πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Προοδευτικής μέσα σε πολύ καλό και ενωτικό κλίμα, όπου επικράτησε σύμπνοια απόψεων κάτω από νόμιμες διαδικασίες με σκοπό τη δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας.

Η νέα διοίκηση της Προοδευτικής

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ήταν το μέλος του συλλόγου Σωκράτης Πτερνέας, που διηύθυνε τη διαδικασία. Εκλέχτηκαν έντεκα τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη για το διοικητικό συμβούλιο που θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες μέρες. Συγκεκριμένα στη νέα διοίκηση μετέχουν οι παρακάτω:

Τακτικά μέλη: Παπαλαμπόπουλος Μιχαήλ, Μαστακούρης Ευθύμιος, Δουλαβέρης Απόστολος, Κουκουβίνος Ιωάννης, Τσολομίτης Παντελεήμων, Τσιρακίδης Χαράλαμπος, Καντούδης Ευάγγελος, Μπάικας Νικόλαος, Πτερνέας Σωκράτης, Παρασκευόπουλος Δημήτριος, Χατζηαθανασίου Βασίλειος.

Αναπληρωματικά μέλη: Γαβράς Ιωάννης, Παρασκευόπουλος Φίλιππος, Δερμετζόγλου Σωκράτης.

Εξελεγκτική Επιτροπή: Κριεκούκης Νικόλαος, Δρακωνάκης Ιωάννης, Μόλακας Αντώνιος.

Αναπληρωματικά μέλη: Μόλακας Φίλιππος, Παπαγεωργίου Σταύρος.

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας