Πίσω από το βλέμμα του Βούδδα - Γ. Ηλιόπουλος (εκδόσεις Τάλως)

Μαρτυρία ανοιχτών οριζόντων το βιβλίο του Γιώργου Ηλιόπουλου αναδεικνύει το ζήτημα του ελληνοβουδδισμού και της ελληνοβουδδιστικής τέχνης

Πίσω από το βλέμμα του Βούδδα - Γ. Ηλιόπουλος (εκδόσεις Τάλως)

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος είναι ένας δεινός ιστοριοδίφης με αχανή όρια γνώσης και κριτικής σκέψης για τον ανθρώπινο πολιτισμό και την Ιστορία.

Δεν ξαφνιάζει, λοιπόν, αυτή η νέα ενδιαφέρουσα προσέγγιση του βουδδιστικού θαύματος στην Ανατολή, έτσι όπως την συνδέει ο συγγραφέας με την κοσμογονία του Αλεξάνδρου.

Ο Ηλιόπουλος ανασκάπτει συστηματικά μέσα από αρχαία κείμενα την επιδραστική σχέση φιλοσοφίας και πολιτικής αλλά και την συνάφεια της τέχνης με τις αναφυόμενες θρησκείες.

Η αυλαία στη μεγάλη αυτή περιπέτεια υψώνεται με την παρουσία των Κυνικών φιλοσόφων στη Μακεδονική αυλή.

Ο Ηλιόπουλος αναδεικνύει στη συνέχεια τη σημασία θεοκρατικών συστημάτων όπως ο Ζωροαστρισμός και ο Βραχμανισμός. Στη συνέχεια δίνει τα σημάδια της ανόδου του Βουδδισμού και ώσπου να φτάσει στον συγκερασμό που δημιουργεί η ελληνοβουδδιστική τέχνη, έχει διεξέλθει περιόδους και ονόματα ηγεμόνων που μας είναι ήδη γνωστά από άλλες οπτικές της Ιστορίας.

Η αξία του βιβλίου του Ηλιόπουλου δεν εξαντλείται εδώ καθώς ολοκληρώνεται με τον συγκερασμό γλωσσικών και πολιτισμικών στοιχείων του ευρύτερου Ελληνισμού της μετα-Αλέξανδρον εποχή και των λαών της Άπω Ανατολής.