Ο Μπαμπινιώτης και ποικίλα γλωσσικά αστοχήματα στην τηλεόραση

Ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης μένει σπίτι και βλέπει ποικίλα γλωσσικά αστοχήματα στην τηλεόραση.

Ο Μπαμπινιώτης και ποικίλα γλωσσικά αστοχήματα στην τηλεόραση

Μένει σπίτι και ασχολείται με αυτό που αγαπά, τη γλώσσα. Ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης, εντοπίζει ποικίλα γλωσσικά αστοχήματα από την τηλεόραση και μερικά μας τα «σερβίρει» μέσω του facebook.

Σε μια ανάρτησή του με πολλά θαυμαστικά, γράφει: !δεν εφησυχαζόμαστε! τού Ρίο, τής Μαρίνα! να εφιστήσουμε την προσοχή! αυτόπτων μαρτύρων! συνδιάζουμε!

Ποικίλα γλωσσικά αστοχήματα από την τηλεόραση (Μένοντας σπίτι, βλέπω περισσότερη τηλεόραση!...).

Ως προς τα λάθη στον επιτιτλισμό ταινιών, αλήθεια, δεν τις βλέπει κανείς αυτές τις ταινίες προτού προβληθούν με τόσα λάθη;

Στηη συνέχεια, αναρτά πίνακα, στον οποίο παραθέτει τις σωστές διατυπώσεις δίπλα στις λανθασμένες:

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας