Δημόσιο: Αλλαγές στις άδειες των υπαλλήλων

Οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις άδειες ισχύουν από τις 11 Μαΐου και αφορούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Δημόσιο: Αλλαγές στις άδειες των υπαλλήλων

Εξήντα ημέρες άδεια, πέραν των ειδικών αδειών, των θερινών διακοπών, του μειωμένου ωραρίου, αλλά και των αδειών ειδικού σκοπού, δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά περίπτωση, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη στις υπηρεσίες.

Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν από τις 11 Μαΐου και αφορούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, προβλέπεται για πρώτη φορά χορήγηση άδειας μιας ημέρας στις γυναίκες υπαλλήλους, προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο. Επιπλέον, παρέχεται:

– Χορήγηση ειδικής άδειας σε υπαλλήλους που έχουν σύζυγο ή ανήλικο τέκνο που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες και υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες.

– Χορήγηση του συνόλου του 9μήνου ανατροφής για τους δημοσίους υπαλλήλους που υιοθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας μέχρι 4 ετών και όχι χορήγηση αναλογίας βάσει της ηλικίας του τέκνου.

– Χορήγηση ημερών ειδικής άδειας υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να διευκολύνονται είτε οι υπάλληλοι που έχουν οι ίδιοι πρόβλημα υγείας ή αναπηρία είτε γιατί έχουν την άμεση φροντίδα προσώπων με αναπηρία ή προβλήματα υγείας.

– Χορήγηση ειδικής άδειας και στους δικαστικούς συμπαραστάτες, εφόσον έχουν την επιμέλεια και η φροντίδα των προσώπων δεν έχει ανατεθεί σε ίδρυμα, ή χορήγηση του μισού αριθμού των προβλεπόμενων ημερών άδειας σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων έχει ανατεθεί σε ίδρυμα.

– Μειωμένο ωράριο ή συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου, ανεξαρτήτως της μορφής διευκόλυνσης που έχει ήδη λάβει ο υπάλληλος, σε περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου.

– Περιορισμός φαινομένων κατάχρησης του δικαιώματος χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υπαλλήλων, σε περίπτωση διακοπής με ευθύνη τους της φοίτησής τους ή μη έγκαιρης προσκόμισης του τίτλου σπουδών.

– Αδεια 10 ημερών λόγω ασθένειας τέκνων και άδεια έως 6 ημέρες για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων.

– Aδεια έως 22 ημέρες, προκειμένου να διευκολύνονται είτε οι υπάλληλοι που έχουν οι ίδιοι πρόβλημα υγείας ή αναπηρία είτε γιατί έχουν την άμεση φροντίδα προσώπων με αναπηρία ή προβλήματα υγείας.

– Aδεια 14 ημερών λόγω εξετάσεων.

πηγη: kathimerini.gr