Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές των 800 ευρώ στους εργαζόμενους

Οι ημερομηνίες των τελευταίων καταβολών της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ στους μισθωτούς, που αφορά το διάστημα έως τα τέλη Απριλίου 2020.

Πότε θα γίνουν οι τελευταίες πληρωμές των 800 ευρώ στους εργαζόμενους

Οριστικοποιήθηκαν οι τελευταίες καταβολές της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ στους μισθωτούς, που αφορά το χρονικό διάστημα έως τα τέλη Απριλίου 2020.

Συγκεκριμένα θα γίνουν τρεις ακόμα πληρωμές διαδοχικά έως και τις 19 Μαΐου 2020.

Για τους εργαζομένους, οι συμβάσεις των οποίων τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή, θα γίνει μία ακόμα πληρωμή στις 14-15 Μαΐου 2020.

Προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι να έχουν υποβάλει σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις μεταξύ 8-12 Μαΐου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (https://supportemployees.yeka.gr/) και οι εργοδότες τους στο σύστημα Εργάνη στο διάστημα 7-10 Μαΐου 2020.

Οι επιχειρήσεις, επίσης, μπορούν να προβούν σε νέες / συμπληρωματικές δηλώσεις για τη δήλωση του μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Άλλη πληρωμή των 800 ευρώ θα γίνει στις 13-14 Μαΐου 2020 και αφορά εργαζομένους σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. ηθοποιούς, χορευτές κλπ.).

Στις ειδικές αυτές κατηγορίες θα πραγματοποιηθεί άλλη μία πληρωμή στις 18-19 Μαΐου 2020.

Προϋπόθεση για τις δύο παραπάνω καταβολές στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων είναι οι δικαιούχοι να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση από 11-17 Μαΐου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων supportemployees.