Πότε πληρώνονται τα νέα επιδόματα σε εργαζόμενους κλειστών εταιρειών

Πιθανότατα στις αρχές Ιουνίου θα λάβουν οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις θα τεθούν εκ νέου σε αναστολή, το ποσό της ειδικής αποζημίωσης που θα αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό ημερών κατά τις οποίες οι συμβάσεις τους ήταν παγωμένες.

Πότε πληρώνονται τα νέα επιδόματα σε εργαζόμενους κλειστών εταιρειών

Αυτό τεκμαίρεται από την επείγουσα ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με την οποία οι μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν και θα αφορούν τις αναστολές συμβάσεων, θα υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, συγκεντρωτικά στο τέλος του Μαΐου.

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν τόσο τον τρόπο δήλωσης στο σύστημα από τους εργοδότες, αλλά και το ύψος της αποζημίωσης και τον τρόπο υπολογισμού της, θα υπογραφούν εντός του μήνα. Μέχρι τότε, οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τους ειδικούς, δικηγόρους και φοροτεχνικούς, θα ενημερώνονται από τους εργοδότες τους για το εάν οι συμβάσεις τους θα τεθούν εκ νέου σε αναστολή, ή θα ανακληθούν, καθώς και για το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων και της εργασίας τους.

Αντίθετα, βάσει και της τελευταίας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ 90 /1.5.2020) στην περίπτωση της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες (άρθρο 12) τόσο στις κλεισμένες όσο και στις πληττόμενες, βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπ. Οικονομικών, θα πρέπει να δηλώνονται με ειδικό έντυπο στο ΠΣ Εργάνη, πριν από την έναρξη της πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Όσον αφορά την καταβολή του μισθού για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, υπόχρεος είναι ο εργοδότης.

Κατά συνέπεια, οι μεταβολές που θα πρέπει να δηλωθούν συγκεντρωτικά και που θα καθορίσουν εν πολλοίς και το ύψος της ειδικής αποζημίωσης από το κράτος, αφορούν τις εξής περιπτώσεις:

α) παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Μάιο για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά,

β) οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά και

γ) προσαρμογή των ωραρίων εργασίας με τα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων αντίστοιχα.

Πηγή: euro2day.gr