Πληρώνονται οι συντάξεις Μαΐου 2020 ΙΚΑ

Ποιες οι ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ Μαΐου 2020 με βάση τον ΑΜΚΑ.

Πληρώνονται οι συντάξεις Μαΐου 2020 ΙΚΑ

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ΙΚΑ Μαΐου 2020 με βάση τον ΑΜΚΑ

Ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων ΙΚΑ Μαΐου 2020 με βάση το τελευταίο ψηφίο ΑΜΚΑ και συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2020 την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 (Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαΐου 2020 την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 (Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8)