ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Αθήνα, Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Βουλιαγμένη

Σύμφωνα με τη ΔΕΔΔΗΕ, διακοπή ρεύματος θα έχουμε σήμερα, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου σε Αθήνα, Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Βουλιαγμένη.

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Αθήνα, Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Βουλιαγμένη

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές ρεύματος.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

ΕΥΔΑΠ: Διακοπή νερού σε Αθήνα, Πετρούπολη, Πεύκη

Σήμερα, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου θα έχουμε διακοπή ρεύματος σε Αθήνα, ετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με τη ΔΕΔΔΗΕ, θα έχουμε διακοπές ρεύματος σε συγκεκριμένα σημεία:

ΙΛΙΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

12/2/2020 8:00:00 πμ 12/2/2020 11:00:00 πμ

ΘΗΒΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΔΑΜΩΝΟΣ - ΒΟΥΡΒΑΧΗ - ΣΕΦΕΡΗ(ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ) - ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΦΕΙΔΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

12/2/2020 8:00:00 πμ 12/2/2020 11:00:00 πμ

Μονά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ έως κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΗΓΙΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΗΣ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

12/2/2020 8:00:00 πμ 12/2/2020 11:00:00 πμ

Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΝΟ 14 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΝΗΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ έως κάθετο: ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΤΙΩΝ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

12/2/2020 8:00:00 πμ 12/2/2020 11:00:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΗΓΙΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΠΟΣΤ.ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

12/2/2020 8:00:00 πμ 12/2/2020 11:00:00 πμ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΑΡΟΣ.

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

12/2/2020 8:00:00 πμ 12/2/2020 11:00:00 πμ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΥΡΤΑΙΟΥ ΚΕΑΣ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

12/2/2020 8:00:00 πμ 12/2/2020 12:00:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΗΡΑΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ ΝΟ27 Κ ΝΟ34 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΘΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ, ΑΜΦΙΑΛΗΣ Νο 1, ΔΙΟΣ Νο 18 – 20

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

12/2/2020 8:00:00 πμ 12/2/2020 1:30:00 μμ

Ζυγά οδός:ΠΑΞΩΝ 2 απο κάθετο: ΚΥΨΈΛΗΣ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ

ΙΛΙΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

12/2/2020 10:00:00 πμ 12/2/2020 3:00:00 μμ

ΓΚΟΥΡΑ - ΦΥΛΛΙΔΟΣ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΞΑΝΘΟΥ - ΒΟΥΡΒΑΧΗ – ΦΡΥΝΙΧΟΥ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

12/2/2020 1:30:00 μμ 12/2/2020 4:30:00 μμ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας