Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Χορήγηση δωρεάν νομικής βοήθειας κατόπιν αίτησης στο Πρωτοδικείο Αθηνών σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, πολίτες με χαμηλό εισόδημα δικαιούνται παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας, δηλαδή την χορήγηση δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή ή συμβολαιογράφου, σε υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου.


Σε αυτές τις υποθέσεις περιλαμβάνονται τα διαζύγια, η διατροφή, η επιμέλεια και η επικοινωνία, η προσβολή και η αναγνώριση πατρότητας. Την νομική βοήθεια δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες,πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης,αλλά και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς, αν έχουν νομίμως κατοικία και διαμονή στην Ελλάδα.
Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και προβλέπεται από τον νόμο 3226/2004, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον νόμο 4274/2014.


Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: Από Δευτέρα 16/09/2019 οι αιτήσεις για διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου στα πλαίσια παροχής Νομικής Βοήθειας θα κατατίθενται και θα εξετάζονται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας στο κτίριο 4 (2ος όροφος, Αίθουσα 207 ) από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ.μ.

Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας