Κοινωνικό τιμολόγιο: Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν ξανά αίτηση και μέχρι πότε

Χιλιάδες είναι οι δικαιούχοι που θα πρέπει να ξανακάνουν αίτηση για την ένταξή τους στο Κοινωνικό τιμολόγιο. Ποια η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων;

Κοινωνικό τιμολόγιο: Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν ξανά αίτηση και μέχρι πότε

Μέχρι και τις 31 Αυγούστου, θα πρέπει να κάνουν αίτηση όλοι όσοι θέλουν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Όσοι έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση εντός ενός μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που φέτος ήταν η 30η Ιουλίου.

Εφόσον προκύψει ότι πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθεί σε κάποια άλλη κατηγορία, τότε αυτομάτως ο δικαιούχος θα μεταβαίνει σε άλλη. Ωστόσο, εάν δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια σε καμία κατηγορία, τότε το ΚΟΤ παύει να ισχύει, όπως ορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση από την επόμενη ημέρα λήξης της προθεσμίας.

Στο μεταξύ οι λογαριασμοί ρεύματος πλέον πρέπει να εκδίδονται στο όνομα όσων πραγματικά χρησιμοποιούν ή διαμένουν στο ακίνητο.Για παράδειγμα, εάν κάποιος μετακομίσει σε ένα ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο για το οποίο εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, θα πρέπει άμεσα να υπογράψει νέα σύμβαση προμήθειας ρεύματος. Για την υπογραφή της νέας σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (11770) ή να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

Λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζουν τον αριθμό παροχής του ακινήτου
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (ή άλλο επίσημο έγγραφο)
Αποδεικτικό του ΑΦΜ.