Υπογράφηκε η ΚΥΑ: Το καζίνο Πάρνηθας μεταφέρεται στο Μαρούσι

Λίγο πριν αποχωρήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε τους όρους της επένδυσης για τη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.

Υπογράφηκε η ΚΥΑ: Το καζίνο Πάρνηθας μεταφέρεται στο Μαρούσι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι όροι αυτοί καθορίζουν την ελάχιστη αξία της επένδυσης, η οποία βαρύνει κυρίως τους ιδιώτες μετόχους της επιχείρησης «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας» (ΕΚΠ).

Οι τελευταίοι, ανάλογα με την υπεραξία που θα αποκομίσουν, μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων της επένδυσης θα το εισφέρουν σε μετρητά και μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα αναζητηθούν μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου της ΕΚΠ.

Τα εισφερόμενα κεφάλαια σε μετρητά από τους ιδιώτες μετόχους θα καθοριστούν από το ύψος της υπεραξίας που θα αποκομίσουν.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των (τέως) υπουργών Γιάννη Δραγασάκη και Ευκλείδη Τσακαλώτου, η υπεραξία θα εκτιμηθεί μέσω δύο ανεξάρτητων εκτιμητών, τους οποίους θα προσλάβει η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Το κόστος ωστόσο των δύο συμβάσεων θα βαρύνει την ΕΚΠ.

Ο πρώτος εκτιμητής θα αποτιμήσει την αξία της επιχείρησης στο Μαρούσι και στην Πάρνηθα και ο δεύτερος την (αναπόσβεστη) αξία των ακινήτων που βρίσκονται στην Πάρνηθα.

Τα ακίνητα αυτά, μετά τη μεταφορά του καζίνο στο Μαρούσι, θα εισφερθούν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., δηλαδή τον μέτοχο μειοψηφίας της ΕΚΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΠ ελέγχεται κατά 51% από την Athens Resort Casino (Regency, ομ. Κόκκαλη) και κατά 49% από την ΕΤΑΔ.

Η υπεραξία

Η υπεραξία που αποκτούν οι μέτοχοι του καζίνο Πάρνηθας, σύμφωνα με την ΚΥΑ, ισούται με την αξία της επιχείρησης στο Μαρούσι, μείον την αξία της επιχείρησης στην Πάρνηθα, αφαιρουμένης επιπλέον της αξίας των εισφερόμενων ακινήτων στην ΕΤΑΔ.

Αναφορικά με τα ακίνητα που θα εισφερθούν στην ΕΤΑΔ, σημειώνεται ότι μόνον ο εκσυγχρονισμός του τελεφερίκ από την ΕΚΠ ξεπέρασε σε ύψος τα 60 εκατ. ευρώ.

Οποιο όμως και αν είναι το ύψος της υπεραξίας των μετόχων, σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ελάχιστο ύψος της επένδυσης ορίστηκε σε 100 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η ΚΥΑ δεσμεύει την ΕΚΠ, μετά τη μετεγκατάστασή της στο Μαρούσι, στη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού και στην πρόσληψη 300 επιπλέον εργαζομένων.