Εκλογές 2019: Οι σταυροί όλων των υποψηφίων (Ευρωεκλογές, Δημοτικές, Περιφερειακές, Κοινοτικές)

Διαβάστε τους σταυρούς  των υποψηφίων σε  Ευροεκλογές, Δημοτικές, Περιφερειακές, Κοινοτικές εκλογές.

Εκλογές 2019: Οι σταυροί όλων των υποψηφίων (Ευρωεκλογές, Δημοτικές, Περιφερειακές, Κοινοτικές)

Τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά και οι σταυροί όλων των υποψηφίων, σε Ευροεκλογές, Δημοτικές, Περιφερειακές, Κοινοτικές εκλογές, στις παρακάτω εφαρμογές και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, https://ekloges.ypes.gr.

Πατήστε στο εικονίδιο που ενδιαφέρεστε, Ευρωοεκλογές, Δημοτικές, Περιφερειακές, μετά τον Νομό , Περιφέρεια, Κοινότητα που φαίνεται στον χάρτη, μετά στον υποψήφιο Δήμαρχο, Περιφερειάρχη, Κομμα και πάνω δεξιά στο εικονίδιο σύμβουλοι. Προς το παρόν έχουν ενημερωθεί οι μεγάλοι Δήμοι Αττικής και σιγά-σιγά ακολουθούν και οι υπόλοιποι.

Δημοτικές – Μάιος 2019

Περιφερειακές εκλογές – Μάιος 2019

Ευρωεκλογές – Μάιος 2019