Ευρωεκλογές 2019: Ποσοστά συμμετοχής σε έξι χώρες

Αυτά είναι τα ποσοστά συμμετοχής σε έξι χώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γερμανία, Κύπρος, Αυστρία, Ολλανδία, Ιρλανδία. 

Ευρωεκλογές 2019: Ποσοστά συμμετοχής σε έξι χώρες

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Σημαντική άνοδο η συμμετοχή στις ευρωεκλογές από 48,1% το 2014 σε 59% το 2019

ΚΥΠΡΟΣ: Ελαφρώς μειωμένη η συμμετοχή στις ευρωεκλογές στην Κύπρο το 2019 είναι 42,8% , έναντι 43,97% το 2014

ΑΥΣΤΡΙΑ: Άνοδο κατέγραψε το ποσοστό συμμετοχής στο 55%, από 45,4% το 2014

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Άνοδο κατέγραψε το ποσοστό συμμετοχής στο 41,2%, έναντι 37,3% το 2014

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Μειωμένη συμμετοχή στις ευρωεκλογές, σε σχέση με το 2014. Το 2019 η συμμετοχή είναι 49,3%, έναντι 52,4%.