Ειδική αποζημίωση στο προσωπικό της ΕΛΑΣ που απασχολείται σε αθλητικές εκδηλώσεις

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αποζημίωσης αυτής είναι ο βαθμός επικινδυνότητάς να απαιτεί την ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων.

Ειδική αποζημίωση στο προσωπικό της ΕΛΑΣ που απασχολείται σε αθλητικές εκδηλώσεις

Ειδική αποζημίωση στο προσωπικό της ΕΛΑΣ, που απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας σε συγκεκριμένες αθλητικές εκδηλώσεις προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών που συζητείται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση της αποζημίωσης αυτής είναι ο βαθμός επικινδυνότητάς να απαιτεί την ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη χορήγηση ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας όταν απασχολείται σε μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας και για τη διεξαγωγή εγχώριων αθλητικών συναντήσεων επαγγελματικών κατηγοριών και κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης, διεθνών διασυλλογικών αθλητικών συναντήσεων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και διεθνών αθλητικών συναντήσεων εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης, με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός επικινδυνότητάς τους απαιτεί την ανάπτυξη έντονων αστυνομικών μέτρων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η ετήσια δαπάνη για τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ.

Cnn.gr