Σε δημόσια διαβούλευση το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 6/2 το νέο σχέδιο νόμου που έφερε στη Βουλή ο Λευτέρης Αυγενάκης. 

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 6 Φεβρουαρίου τέθηκε το έβδομο σχέδιο νόμου του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, με τίτλο «Διατάξεις για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου του αθλητισμού και τον εξορθολογισμό της αθλητικής νομοθεσίας».

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση: «Το σχέδιο νόμου που συνεχίζει και εξελίσσει την αθλητική μεταρρύθμιση, περιέχει απαιτούμενες διαρθρωτικές τροποποιήσεις για την εξασφάλιση της συνοχής της αθλητικής νομοθεσίας, την απελευθέρωση συγκεκριμένων διαδικασιών από δυσλειτουργίες, διοικητικές αγκυλώσεις και ερμηνευτικά ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας, εισάγοντας παράλληλα και νέες ρυθμίσεις.

Τα 26 άρθρα του αφορούν, μεταξύ άλλων:


στη διευκόλυνση των ερασιτεχνικών σωματείων νησιωτικών περιοχών (απασχόληση προπονητών επιπέδου Γ’, ανεξαρτήτως του πρωταθλήματος ή της αγωνιστικής κατηγορίας στην οποία συμμετέχουν, με τουλάχιστον 3μηνη σχέση εργασίας αντί εξάμηνη και μηνιαία αμοιβή τουλάχιστον 150 ευρώ, αντί 250 ευρώ),
στη θωράκιση του διάφανου και με αντικειμενικά κριτήρια συστήματος αξιολόγησης αθλητικών Ομοσπονδιών «Χίλων»,

στον προσδιορισμό ότι «κρατική χρηματοδότηση» προς τις αθλητικές Ομοσπονδίες νοούνται τόσο η τακτική ετήσια επιχορήγησή τους, όσο και η ενίσχυσή τους από τον μόνιμο μηχανισμό χρηματοδότησης μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών των τυχερών παιγνίων,

στον εξορθολογισμό της συστέγασης ερασιτεχνικών σωματείων με εμπορικές επιχειρήσεις,

στην αποκατάσταση αδικιών στον τομέα της απονομής προνομίων σε διακριθέντες αθλητές και για το έτος 2022, λόγω της πανδημίας το 2020 και το 2021,
στην αποσαφήνιση συγκρότησης και λειτουργίας των Επιτροπών Δεοντολογίας των αθλητικών Ομοσπονδιών,

στην αυτοδίκαιη έκπτωση του υπαίτιου Διοικητικού Συμβουλίου του υπόχρεου αθλητικού φορέα, εφόσον δεν καταχωρεί ή επικαιροποιεί τα στοιχεία του στο Μητρώο Φορέων του Υφυπουργείου Αθλητισμού στις προβλεπόμενες προθεσμίες,

στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους και τις Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους

στην εξομοίωση της μισθολογικής κατάταξης των Κωφών Ολυμπιονικών με εκείνη των Παραολυμπιονικών,

στην απαγόρευση συμμετοχής Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας σε αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον δεν χορηγείται ή ανακαλείται το Πιστοποιητικό Συμμετοχής της, λόγω μη συμμόρφωσης με την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής τράπεζας,

στα διαδικαστικά ζητήματα σύστασης και λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών,

στη δυνατότητα σωματείων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης να διοργανώνουν δρομικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας χωρίς την άδειά της,

στη χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης στα κολυμβητήρια αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το Υφυπουργείο Αθλητισμού».