Θεσσαλονίκη: Απόκρυψη θανάτων και βασανισμοί τροφίμων στη δομή ΑμΕΑ (video)

Σοβαρά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτεπάγγελτο έλεγχο κλιμακίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομή ΑμΕΑ στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: Απόκρυψη θανάτων και βασανισμοί τροφίμων στη δομή ΑμΕΑ (video)

Σοκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τα όσα συνέβαιναν σε δομή φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα για την απόκρυψη θανάτων και βασανισμού των τροφίμων.

Σοβαρά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτεπάγγελτο έλεγχο κλιμακίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εμπειρογνωμόνων σε μονάδα φροντίδας παιδιών με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό περιθαλπόμενου.

Ο έλεγχος, αποκάλυψε σοβαρές ανεπάρκειες στη λειτουργία της δομής. Πρόκειται για έλεγχο, που έγινε στη Δομή Φροντίδας και Προστασίας Παιδιών με Αναπηρία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπάρχουν σοβαρές ανεπάρκειες, ελλείψεις και λάθη.

Την παραίτηση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δομής φροντίδας παιδιών με αναπηρία στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ζήτησε και έλαβε το υπουργείο Εργασίας μετά τις διαπιστώσεις για την λειτουργία του από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Εργασίας, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη δομή διαπιστώθηκαν παραλείψεις και παρατυπίες στη λειτουργία της δομής, οι οποίες πρέπει να διαλευκανθούν περαιτέρω το συντομότερο δυνατό.

«Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της έρευνας, ζητήθηκε σήμερα και ελήφθη η παραίτηση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δομής», αναφέρει το υπουργείο.

Τι έδειξε ο έλεγχος στη δομή

Συγκεκριμένα, σοβαρές ανεπάρκειες στη δομή φροντίδας παιδιών με αναπηρία στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από δημοσιεύματα σχετικά με τον τραυματισμό και θάνατο περιθαλπόμενου και σε νοσοκομείο.

Μικτό κλιμάκιο Επιθεωρητών της ΕΑΔ και Εμπειρογνωμόνων, Ιατρών και Κοινωνικής Λειτουργού διενήργησε αυτεπαγγέλτως έλεγχο στη συγκεκριμένη δομή, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2022.

Αντικείμενο του ελέγχου ήταν οι ενέργειες και η διαχείριση του περιστατικού από τη διοίκηση του φορέα και γενικότερα η διερεύνηση της ποιότητας και επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα.

Αναλυτικά οι διαπιστώσεις του κλιμακίου κατά το επιτόπιο έλεγχο:

 • Δεν υφίσταται Οργανισμός Λειτουργίας του ελεγχόμενου φορέα με συνέπεια τη δυσπραγία και αναποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα.
 • Στην ελεγχόμενη δομή προβλέπεται η εισαγωγή ανηλίκων με πολλαπλές αναπηρίες και η παραμονή τους έως το 25ο έτος της ηλικίας τους. Ωστόσο, φιλοξενούνται 81 περιθαλπόμενοι, εκ των οποίων μόλις οι εννέα είναι ανήλικοι.
 • Διαβιούν ανήλικοι με ενήλικες χωρίς πρόβλεψη χωροταξικού διαχωρισμού και ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός διαβιούντων στους θαλάμους.
 • Στην εν λόγω δομή εισάγονται, με αποφάσεις Εισαγγελικών Αρχών, και άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις, επιβάλλεται η παροχή ειδικών προγραμμάτων ειδικών θεραπειών, Λογοθεραπείας και Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, τα οποία απουσιάζουν.
 • Οι περιπτώσεις αναδοχής και υιοθεσίας περιθαλπομένων είναι ελάχιστες.
 • Οι κύριες ανεπάρκειες της δομής εντοπίζονται στην έλλειψη ανθρώπινων πόρων και στην απουσία συστηματικής και εξειδικευμένης εκπαίδευσης του προσωπικού. Υφίστανται πάγιες και σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό ειδικοτήτων και ιδιαίτερα σε προσωπικό φροντίδας, που σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα και πολυπλοκότητα της κατάστασης των περιθαλπομένων, δεν εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και καθιστούν δυσχερή την εξατομικευμένη προσέγγιση/φροντίδα των περιθαλπομένων. Στο ήδη υπάρχον προσωπικό παρατηρήθηκε επαγγελματική εξουθένωση.
 • Ενίοτε, το επικουρικό Νοσηλευτικό προσωπικό/φροντίδας παρέχει τις υπηρεσίες του σε διπλοβάρδιες με συνεχόμενη εργασία 16 ωρών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
 • Οι περιστασιακά απασχολούμενοι δεν παρέχουν τις υπηρεσίες στους περιθαλπόμενους/εργοδότες για τους οποίους προσλαμβάνονται αλλά υποκαθιστούν το προσωπικό φροντίδας.
 • Τον Νοέμβριο του 2021 συνέβη περιστατικό με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό περιθαλπομένου, ο οποίος απεβίωσε στο Νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Αναφορικά με τις σχετικές ενέργειες της Διοίκησης για την απόδοση ευθυνών για το περιστατικό, διαπιστώθηκε η εκπρόθεσμη παραπομπή υπαλλήλου ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η υπόθεση διερευνάται από τον εισαγγελέα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.
 • Τον Δεκέμβριο 2021, συμβάν μεταξύ περιθαλπομένων είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός εξ αυτών και τη νοσηλεία του επί ένα μήνα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Μετά την έξοδό του από τη ΜΕΘ, ο περιθαλπόμενος επέστρεψε στην ελεγχόμενη δομή όπου σε δύο ημέρες απεβίωσε. Εγείρονται αμφιβολίες ως προς τη διαχείριση του περιστατικού, το οποίο δεν αναφέρθηκε στο κλιμάκιο ελέγχου παρότι ο περιθαλπόμενος κατέληξε πέντε ημέρες πριν την επίσκεψη του μικτού κλιμακίου. Επίσης, δεν έγινε γνωστοποίηση του συμβάντος και του θανάτου του περιθαλπομένου στις αρμόδιες Αρχές όπως ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.
 • Η ιατρική φροντίδα παρέχεται με σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Σε ιδιωτικά συμφωνητικά του Φορέα με τρείς ιδιώτες ιατρούς δεν προσδιορίστηκαν οι ώρες απασχόλησής τους και δεν τηρήθηκαν οι όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού ,καθώς δύο (2) εξ αυτών αμείφθηκαν καθ΄ υπέρβαση του καθορισθέντος ποσού. Δεν τηρείται Βιβλίο παρουσιών των ιατρών ώστε να επιβεβαιώνονται οι επισκέψεις τους στον ελεγχόμενο φορέα.
 • Διαπιστώθηκε η λειτουργία «Ήσυχου Δωματίου» (χώρος μειωμένων ερεθισμάτων/ απομόνωσης), η οποία όμως δεν προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας του ελεγχόμενου φορέα.
 • Η δομή δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια των προληπτικών ελέγχων που ζήτησε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και διενεργήθηκαν από κλιμάκια της Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), εκδόθηκε έκθεση ελέγχου για δομή παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία στη Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη).

Σε αυτή διαπιστώνονται παραλείψεις και παρατυπίες στη λειτουργία της δομής, οι οποίες πρέπει να διαλευκανθούν περαιτέρω το συντομότερο δυνατό. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της έρευνας, ζητήθηκε σήμερα και ελήφθη η παραίτηση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δομής. Παράλληλα, η ΕΑΔ συνεχίζει τους ελέγχους και σε άλλες δομές. Η προστασία των παιδιών και όλων των ωφελουμένων είναι προτεραιότητά μας».

Δικηγόρος: Να τιμωρηθούν παραδειγματικά

Ο δικηγόρος της οικογένειας του παιδιού, που έχασε τη ζωή του, Δημήτρης Γκολέμης μίλησε στην ΕΡΤ3 για την υπόθεση: «Για μας το πόρισμα αποτελεί ένα ακόμα βήμα και ένα ακόμα “όπλο” προς τη δικαίωση. Να τιμωρηθούν παραδειγματικά αυτοί, που οδήγησαν τον Πάρη στον θάνατο», τόνισε μεταξύ άλλων.

cnn.gr