Έκτακτο επίδομα ακρίβειας: Ποια τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Ποιοι θα λάβουν το έκτακτο επίδομα ακρίβειας - Κλειδώνουν τα κριτήρια για τις κατηγορίες δικαιούχων

Έκτακτο επίδομα ακρίβειας: Ποια τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Σε 2,3 εκατ. αναμένεται να ανέλθουν οι τελικοί δικαιούχοι των έκτακτων παροχών που θα καταβληθούν από την κυβέρνηση λίγο πριν από τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων. Από το σύνολο των δικαιούχων, περίπου 1 εκατομμύριο θα είναι οι συνταξιούχοι και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που θα καρπωθούν το εφάπαξ βοήθημα των 250 ευρώ.

Στην ίδια κατηγορία θα προστεθούν και οι δικαιούχοι παροχών αναπηρίας, που θα λάβουν προσαύξηση του επιδόματός τους κατά αντίστοιχο ποσό. Επίσης, όσοι λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), θα διαπιστώσουν ότι θα τους χορηγηθεί διπλή δόση, αλλά και οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού που θα λάβουν μιάμιση δόση της παροχής. Από κοντά και οι μακροχρόνια άνεργοι, μόνο όμως όσοι έχουν χρονικό διάστημα ανεργίας από 12 έως 24 μήνες και υπό την προϋπόθεση να μη λαμβάνουν το ΕΕΕ.

Η σχετική διάταξη γι’ αυτές τις παροχές θα ενσωματωθεί στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατίθεται από ώρα σε ώρα στη Βουλή. Στο σκέλος των συνταξιούχων που θα καταστούν δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θα προκύπτουν από τις καταβολές που θα πραγματοποιηθούν κατά τον τρέχοντα μήνα. Ουσιαστικά θα πρέπει να λαμβάνουν τα εξής:

  • Οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
  • Προσυνταξιοδοτική παροχή.
  • Αναπηρικά επιδόματα (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ).

Στο μέτρο περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ως ανάπηροι πολέμου και καλλιτέχνες.

Εισόδημα και περιουσία

Θα πρέπει όμως να ισχύουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις, για να προκύψει ο τελικός πίνακας με τους δικαιούχους της επιταγής ακρίβειας:

  • Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 να μην υπερβαίνει τα 9.600 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το ατομικό εισόδημα του δικαιούχου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 800 ευρώ τον μήνα. Το συγκεκριμένο όριο είναι μεγαλύτερο από τα 7.200 ευρώ που ίσχυαν για αντίστοιχες παροχές που είχε προσφέρει η κυβέρνηση το Πάσχα, αλλά και πριν από ένα έτος.
  • Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 16.800 ευρώ. Ως τέτοιο λογίζεται το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και της συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης. Πρακτικά το συγκεκριμένο όριο σημαίνει ότι ένα ζευγάρι για να λάβει την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να ξεπερνά, αθροιστικά, τα 1.400 ευρώ τον μήνα ως εισόδημα. Άρα τα 750 ευρώ ο καθένας το πολύ. Υπενθυμίζεται ότι και το συγκεκριμένο όριο είναι υψηλότερο, σε σχέση με τα 14.400 ευρώ που είχαν θεσπιστεί για αντίστοιχες παλαιότερες παροχές.
  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Η εν λόγω αξία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογικού έτους 2021). Πάλι το συγκεκριμένο όριο ακίνητης περιουσίας είναι υψηλότερο από τα 200.000 ευρώ που είχαν θεσμοθετηθεί για ανάλογες παροχές.
  • Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.

Επιδόματα αναπηρίας – επίδομα υπερηλίκων

  • Ειδικά για τους 174.000 που είναι δικαιούχοι του επιδόματος αναπηρίας που καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ, προβλέπεται ότι τον Δεκέμβριο θα λάβουν προνοιακές παροχές σε χρήμα, με προσαύξηση κατά 250 ευρώ.
  • Στους 36.000 ανέρχονται οι δικαιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων. Τόσο η συγκεκριμένη παροχή όσο και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης που χορηγείται σε ανασφάλιστους υπερήλικες θα δοθούν με προσαύξηση 250 ευρώ, τον Δεκέμβριο. Πρέπει να επισημανθεί ότι εάν κάποιος χαμηλοσυνταξιούχος λαμβάνει ταυτόχρονα κάποιο αναπηρικό ή άλλο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, τότε το επίδομα ακρίβειας θα δοθεί μόνο για τη σύνταξή του.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (περίπου 225.000 άτομα) θα δοθεί τον Δεκέμβριο διπλή δόση από την εν λόγω παροχή. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται πολίτες, αλλά και νοικοκυριά, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Επίδομα παιδιού

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν τον Δεκέμβριο μιάμιση δόση από το συγκεκριμένο επίδομα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ, η εν λόγω παροχή χορηγείται σε περίπου 750.000 άτομα.

naftemporiki.gr