Μεγάλο κύμα φυγής των Ελλήνων νέων

Μεγάλο κύμα φυγής των Ελλήνων νέων

Πρωτοφανής τάση φυγής στο εξωτερικό των Ελλήνων νέων καταγράφεται στους πρώτους μήνες εντός του 2022,

Παρά τα κίνητρα που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση μόλις 1.000 άτομα επέστρεψαν από τους 500.000 και πλέον που έφυγαν κατά τη δεκαετία των μνημονίων.

Η αποκάλυψη για το νέο κύμα φυγής έγινε από την έρευνα της διαΝΕΟσις του Απριλίου 2022, από την οποία προκύπτει, ότι, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων θα μετανάστευε στο εξωτερικό αν εύρισκε καλύτερες συνθήκες εργασίας σε άλλη χώρα.

Το απογοητευτικό είναι, πως το κύμα φυγής είναι ιδιαίτερα έντονο στις νέες ηλικίες. Έτσι, καταγράφεται στην έρευνα ότι, το 77,1% των ατόμων της ηλικίας 17-24 ετών δηλώνουν ότι θα μετανάστευαν στο εξωτερικό αν έβρισκαν δουλειά με καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες.

Το ποσοστό είναι εξαιρετικά υψηλό, στο 71,9%, στις παραγωγικές ηλικίες 25-39 ετών, ενώ στο σύνολο του πληθυσμού το 57,9% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θα έφευγαν στο εξωτερικό αν έβρισκαν δουλειά με καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της έρευνας της διαΝΕΟσις προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Το 57,9% των Ελλήνων δηλώνουν ότι θα μετανάστευαν στο εξωτερικό αν έβρισκαν δουλειά με καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες. Στο σχετικό ερώτημα απαντούν «σίγουρα ΝΑΙ» το 38,1% και «Μάλλον ΝΑΙ» το 19,8%. Όχι και μάλλον όχι, απαντά το 41,3% των ερωτηθέντων.
  • Το 77,1% των νέων ηλικίας 17-24 ετών απαντά ότι θα μετανάστευε στο εξωτερικό. Το 44,4% απαντά «σίγουρα ΝΑΙ» και το 32,7% «Μάλλον ΝΑΙ». Όχι και μάλλον όχι απαντά μόλις το 21,6% των ερωτηθέντων.
  • Το 71,9% των ατόμων ηλικίας 25-39 ετών, δηλώνει ότι θα μετανάστευε στο εξωτερικό. Το 36,9% απαντά «σίγουρα ΝΑΙ» και το 35,0% «Μάλλον ΝΑΙ». Όχι και μάλλον όχι, απαντά το 26,9% των ερωτηθέντων.
  • Το 52,5% των ατόμων ηλικίας 40-54 ετών απαντά ότι θα μετανάστευε στο εξωτερικό. Το 33,2% απαντά «σίγουρα ΝΑΙ» και το 19,3% «Μάλλον ΝΑΙ». Όχι και μάλλον όχι απαντά το 46,7% των ερωτηθέντων.
  • Το 54,3% των ατόμων ηλικίας 55-64 ετών απαντά ότι θα μετανάστευε στο εξωτερικό. Το 42,9% απαντά «σίγουρα ΝΑΙ» και το 11,4% «Μάλλον ΝΑΙ». Όχι και μάλλον όχι απαντά το 45,7% των ερωτηθέντων.
  • Το 44,9% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω δηλώνει επίσης ότι θα μετανάστευε στο εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το 39,2% απαντά «σίγουρα ΝΑΙ» και το 5,7% «Μάλλον ΝΑΙ». Όχι και μάλλον όχι απαντά το 54,7% των ερωτηθέντων.

Θα μεταναστεύατε στο εξωτερικό αν βρίσκατε δουλειά με καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες;

brain_drain

© Παρέχεται από: sofokleousin.grbrain_drain