Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας

Παρακολουθήστε σε live streaming τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις πρόσθετες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας