Πόθεν έσχες: Παράταση στην υποβολή δηλώσεων έως 31 Ιανουαρίου

Παράταση μέχρι τις 31 Ιανουάριου 2022 θα δοθεί στην υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες.

Πόθεν έσχες: Παράταση στην υποβολή δηλώσεων έως 31 Ιανουαρίου

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) μέχρι τις 31 Ιανουάριου 2022 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

«Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1.1.2021 έως και 31.10.2021 και ετήσιες του έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι και την 31.1.2022», αναφέρεται στην τροπολογία.