Εφορία: Τέλος χρόνου σήμερα για πληρωμές και υποβολές δικαιολογητικών - Τι πρέπει να ξέρετε

Μέχρι σήμερα μπορούν οι φορολογούμενοι να κλείσουν μια σειρά από εκκρεμότητες που αφορούν φόρους, πάγιες δαπάνες, αποζημιώσεις ενοικίων και μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς εκπνέουν οι σχετικές προθεσμίες.

Εφορία: Τέλος χρόνου σήμερα για πληρωμές και υποβολές δικαιολογητικών - Τι πρέπει να ξέρετε

Σήμερα «σφυρίζεται λήξη» για μια σειρά από προθεσμίες που αφορούν υποχρεώσεις προς την εφορία ή άλλες διαδικασίες συνδεόμενες με προγράμματα για τη στήριξη ιδιοκτητών κι επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα μέσα στο σημερινό 24ωρο θα πρέπει να κλείσουν εκκρεμότητες για την πληρωμή της 3ης δόσης του φόρου εισοδήματος, τις διορθώσεις COVID για «κουρεμένα» ενοίκια Μαρτίου 2020 – Ιουλίου 2021, την υποβολή των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών και την πληρωμή των δύο δόσεων για την επανένταξη στις 100-120 δόσεις. Επίσης μέχρι σήμερα οι φορολογούμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων χωρίς της συνυποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών.

Αναλυτικά μέχρι σήμερα θα πρέπει:

  • Να πληρωθεί η 3η δόση του Φόρου Εισοδήματος. Το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα εξοφληθεί σε άλλες πέντε μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία στις 28 Φεβρουαρίου 2022.
  • Να κατατεθούν δηλώσεις COVID στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για «κουρεμένα ενοίκια» από ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν από όσους έλαβαν τις αποζημιώσεις για τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν τον Ιούλιο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα για διορθώσεις ή υποβολή αρχικών δηλώσεων COVID για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021. Το ίδιο ισχύει και για ιδιοκτήτες ακινήτων που υπεκμισθώνονται και είτε πρέπει να υποβάλουν αρχικές δηλώσεις, είτε να κάνουν απλά διορθώσεις. Ειδικότερα, οι εκμισθωτές / υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις COVID ή / και Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021.Δήλωση COVID μπορούν να υποβάλουν οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει δήλωση CΟVID για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020.
  • Να υποβληθούν από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Πρόγραμμα Επιδότησης Παγίων Δαπανών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να επικυρώσουν το πιστωτικό υπόλοιπο που δικαιούνται να συμψηφίσουν με φόρους και εισφορές.
  • Να πληρωθούν δύο δόσεις (Αυγούστου – Σεπτεμβρίου), ώστε να ανοίξει και πάλη η ρύθμιση 100 -120 δόσεων για όσους την έχασαν στο διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου 2021, λόγω της πανδημίας.
  • Όσοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν ακίνητο χωρίς να συνυποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει μέχρι σήμερα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις σχετικές δηλώσεις. Ουσιαστικά και σήμερα οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλονται -μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty- χωρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών . Τα δικαιολογητικά, στην περίπτωση αυτή, αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου.

Πηγή: News247.gr