Μάρτιος: Πληρώνονται τα 534 ευρώ των αναστολών εργασίας

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής των αναστολών εργασίας Μαρτίου που φτάνουν το ποσό των 534 ευρώ. 

Μάρτιος: Πληρώνονται τα 534 ευρώ των αναστολών εργασίας

Με απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 250.416.507,37 € για 505.866 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 857.217,37 € για συνολικά 2.175 πληρωμές.

β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάρτιο 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 249.559.290,00 € για συνολικά 503.691 πληρωμές.

Η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.