Κορονοϊός: Δωρεάν έλεγχοι για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις άνω των 20 υπαλλήλων

Σύμφωνα με πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας εργαζόμενοι επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε rapid tests μέχρι και δύο φορές μέσα στον μήνα

 Κορονοϊός: Δωρεάν έλεγχοι για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις άνω των 20 υπαλλήλων

εργαζόμενοι των επιχειρήσεων άνω των 20 υπαλλήλων θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα διενέργειας τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού (rapid test), μέχρι και δύο φορές το μήνα, μέσω της ειδικής πλατφόρμας, που δημιουργήθηκε και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

«Στόχος είναι να εντατικοποιηθούν τα τεστ σε επιχειρήσεις όπου, λόγω του αριθμού των εργαζομένων, προκαλείται συγχρωτισμός του προσωπικού και, κατ’ επέκταση, αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης.

Το μέτρο έρχεται σε συνέχεια των άλλων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, όπως είναι η υποχρεωτική τηλε-εργασία, όπου αυτή μπορεί να παρασχεθεί, οι άδειες ειδικού σκοπού και η εντατικοποίηση των ελέγχων στις επιχειρήσεις για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»
όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ελέγχων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι τη «Φόρμα Αίτησης Δωρεάν Ελέγχου για COVID-19», εισερχόμενοι στην Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr και, συγκεκριμένα, στη διεύθυνση https://ergasia.testing.gov.gr/, συμπληρώνοντας τον ΑΦΜ τους.

Θα γίνει επαλήθευση ότι είναι εργαζόμενοι σε επιχείρηση άνω των 20 υπαλλήλων, μέσω της διασύνδεσης με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Σε περίπτωση επιτυχούς επαλήθευσης του ΑΦΜ του εργαζομένου, θα εμφανιστεί αυτόματα και ο ΑΦΜ του εργοδότη.

Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα πεδία (όνομα-επώνυμο-αριθμός κινητού τηλεφώνου) και μετά γίνεται επαλήθευση με αποστολή γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο του αιτούντος.

Μετά την επαλήθευση, ο εργαζόμενος συμπληρώνει τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σε σχέση με το κέντρο ελέγχου που τον εξυπηρετεί και την ηλικία του και προχωρά στην υποβολή του αιτήματος.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των εργαζομένων θα γίνεται πάντοτε αναλόγως των διαθεσίμων τεστ.

Εφόσον o εργαζόμενος επιλεγεί για δωρεάν έλεγχο για COVID-19, θα λάβει στο κινητό τηλέφωνο, που έχει δηλώσει στη φόρμα, μήνυμα (SMS) με την ημέρα, την ώρα και τη διεύθυνση του κέντρου ελέγχου, στο οποίο θα πρέπει να μεταβεί.

Την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να παρουσιάσει το SMS στο υγειονομικό προσωπικό, για να εξεταστεί κατά προτεραιότητα.

Είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος κατά την προσέλευσή του να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του, καθώς θα του ζητηθεί για τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Αν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, θα του ζητηθεί κάποιος άλλος ταυτοποιητικός αριθμός, όπως αριθμός διαβατηρίου κ.τ.λ.

Το SMS επέχει θέση δικαιολογητικού μετακίνησης την ημέρα του ραντεβού, ενώ η εξέταση συνιστά λόγο δικαιολογημένης απουσίας από την εργασία για τρεις ώρες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σήμερα, πραγματοποιούνται περισσότερα από 45.000 τεστ καθημερινά από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και επιδιώκεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί σημαντικά. Συνολικά τα κέντρα ελέγχου ανέρχονται σε 386.

Για όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε εταιρείες με λιγότερους από 20 υπαλλήλους, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα testing.gov.gr.

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας