Πρόστιμο στον Πανιώνιο για τον Γλυνό

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ υποχρεώνει την ΠΑΕ Πανιώνιος να καταβάλλει στον ποδοσφαιριστή, Σπυρίδωνα Γλυνό, το ποσό των 5.152,97 με το νόμιμο τόκο

Πρόστιμο στον Πανιώνιο για τον Γλυνό

To Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ στην τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε την παρακάτω απόφαση:

1. Υποχρεώνει την εφεσίβλητη – καθ’ ής η προσφυγή ΠΑΕ Πανιώνιος να καταβάλλει στον προσφεύγοντα - εκκαλούντα ποδοσφαιριστή, Σπυρίδωνα Γλυνό του Γεωργίου, το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (5.152,97 Ευρώ ), με το νόμιμο τόκο από τότε που έκαστο επιμέρους αιτούμενο κονδύλιο απαίτησης κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, μέχρι την πλήρη εξόφληση.