ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνει επιδόματα. Οι ημερομηνίες

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ημερομηνίες πληρωμής για επιδόματα Γέννησης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Στέγασης, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά, Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Ομογενών, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης.

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνει επιδόματα. Οι ημερομηνίες

Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Η σχετική ενημέρωση από τον Οργανισμό αφορά Επίδομα γέννησης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Στεγαστική Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Σύνταξη Υπερηλίκων, Επίδομα Ομογενών, Οικονομική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Συγκεκριμένα, την τελευταία εργάσιμη του Φεβρουαρίου 2021 θα καταβληθούν από τον Οργανισμό τα συγκεκριμένα επιδόματα και παροχές.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως είθισται άλλωστε, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Παιδιού (Α21)

-Επίδομα Γέννησης.

-Επίδομα Στέγασης.

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων.

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

-Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα.

-Επίδομα Ομογενών.

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.

-“Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982”.

-Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τα έτη 2019 και 2020.

-“Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019”.

-Συνεισφορά δημοσίου για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού” Ν. 4714/2020 (Πρόγραμμα Γέφυρα).