Έτσι περνά στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη το Porto Carras

Οριστικοποιείται το τίμημα αγοραπωλησίας του Porto Carras (ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ) από την Τεχνική Ολυμπιακή στην Belterra Investments, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη.

Έτσι περνά στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη το Porto Carras

Τη διαδικασία οριστικοποίησης του τελικού τιμήματος αγοραπωλησίας των μετοχών του Porto Carras (ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ) στον Ιβάν Σαββίδη μέσω της Belterra Investments, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Τεχνική Ολυμπιακή. Πρόκειται για διαδικασία, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 5 Μαρτίου 2021 με την σύνταξης έκθεσης ανεξάρτητων συμβούλων.

Το περασμένο Απρίλιο έγινε γνωστό ότι το τουριστικό συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, στη Χαλκιδική, πωλείται στην Belterra αντί 205 εκ. ευρώ. Η συμφωνία εγκρίθηκε και από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας τον περασμένο Αύγουστο.

Το PORTO CARRAS είχε αποτιμηθεί το 2018 σε 394,5 εκατ. ευρώ. Το τίμημα αφορούσε:

  • 5άστερα ξενοδοχεία
  • Τη βίλα Γαλήνη
  • Καζίνο
  • Μαρίνα
  • Γήπεδο γκολφ
  • Αμπελώνα
  • Παραλία 9 χιλιομέτρων

Η ανακοίνωση που εξέδωσε (9/2/2021) η Τεχνική Ολυμπιακή

“Δυνάμει των από 15.4.2020 συμβάσεων πώλησης μετοχών (‘SPAs’) προβλέπεται ότι η οριστικοποίηση του τιμήματος αγοραπωλησίας των μετοχών των πωλητριών εταιριών του Ομίλου μας θα γίνει μετά τη διενέργεια από τον ανεξάρτητο σύμβουλο (‘Independent Advisor’ ή ‘ΙΑ’) ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence). Σύμφωνα με τα SPAs τα πορίσματα του ΙΑ θα οριστικοποιηθούν εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προβάλλουν αντιρρήσεις.

Σε περίπτωση προβολής αντιρρήσεων, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός δέκα (10) εργασίμων ημέρων, έκαστο εξ αυτών μπορεί να απευθυνθεί σε δεύτερο ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει το πόρισμα του ΙΑ και θα προσπαθήσει εντός ενός μήνα σε συνεργασία με τον τελευταίο να εκδώσουν κοινό πόρισμα.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης κοινού πορίσματος από τον πρώτο και δεύτερο ανεξάρτητο σύμβουλο, προβλέπεται στα σχετικά SPAs ότι είτε η εταιρία μας είτε η θυγατρική της ‘Τ.Ο. International Holding Ltd’ -ανάλογα την περίπτωση- (οι ‘Πωλητές’) μαζί με την αγοράστρια εταιρία (‘Belterra Investments Ltd’ ή ‘Αγοράστρια’) θα αναθέσουν από κοινού σε τρίτο ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος θα προβεί εντός ενός μήνα από την σχετική ανάθεση στην έκδοση τελικού πορίσματος, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τα Μέρη και δε θα μπορεί να προσβληθεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και αρχής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των SPAs.

Κατά τα λοιπά θέματα, οποιαδήποτε διαφωνία ανακύψει μεταξύ των Πωλητών και της Aγοράστριας από τις συμβάσεις πώλησης μετοχών θα επιλύεται με προσφυγή σε διαιτησία σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Σημειώνεται ότι ανεξάρτητοι σύμβουλοι μπορούν να οριστούν μόνο οι διεθνείς ελεγκτικές εταιρίες EY, PwC, KPMG and Grant Thornton.

Τέλος σημειώνεται ότι σε συνέχεια των σχετικών εγγυοδοτικών δηλώσεων που έχουν δοθεί από τους Πωλητές προς την Αγοράστρια δυνάμει των SPAs, μέρος του τιμήματος θα παραμείνει σε escrow accounts για διάστημα ενός έτους από την οριστικοποίηση των πορισμάτων του ΙΑ, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν υποχρεώσεις που προκύψουν εις βάρος των εταιριών του Ομίλου Πόρτο Καρράς (Πόρτο Καρράς ΑΕ, Πόρτο Καρράς Γκολφ ΑΕ, Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ, Κτήμα Πόρτο Καρράς ΑΕ) και ανάγονται σε χρόνο πριν την 15.4.2020.

Σύμφωνα με emails που λάβαμε από την διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου Πόρτο Καρράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων και έχουν παραδοθεί στον ΙΑ ως ακολούθως:

Για τις εταιρείες Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ και Πόρτο Καρράς Γκολφ ΑΕ στις 27/11/2020
Για τις εταιρείες Πόρτο Καρράς ΑΕ και Κτήμα Πόρτο Καρράς ΑΕ στις 22/12/2020

Οι πωλήτριες εταιρείες του Ομίλου μας έχουν παράσχει όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία για την οριστικοποίηση του τιμήματος της συναλλαγής και συνεχίζουν να παρέχουν διευκρινήσεις που αιτείται ο ΙΑ (Independent Advisor). Εξάλλου, σύμφωνα με ενημέρωση μέσω email που είχαμε από τον ΙΑ το πόρισμά του θα μας παραδοθεί στις 5/3/2021.

Η διαφοροποίηση του τιμήματος επί το έλαττον κατά € 62.735.207,76 οφείλεται στα ακόλουθα:

Αναλογία αποπληρωμής δανείου €47.823.112,40
Αναλογία πληρωμής ΔΕΗ και ΕΦΚΑ € 3.213.051,77
Αναλογία πληρωμής συμβιβασμού Χρονομισθωτών € 5.971.250,30
Αναλογία πληρωμής μεταχρονολογημένων επιταγώνκαι λοιπών εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων € 3.188.291,29
Αναλογία επιστροφής προκαταβολών από τουριστικούς πράκτορες € 2.539.502,00

Η διαφοροποίηση των εισπραχθέντων ποσών που αναφέρουμε στην ανακοίνωση της 23/11/2020 σε σχέση με τις καταστάσεις της 30/6/2020 οφείλεται στην αποδέσμευση και είσπραξη από τον λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) ποσού €16.216.406,21 που αναλύεται ως εξής:

Από αποδέσμευση λόγω αποπληρωμής δανείου της Τεχνικής Ολυμπιακής ΑΕ στην Τρ. Πειραιώς για το οποίο ήταν εγγυήτρια η Πόρτο Καρράς ΑΕ στις 5/6/2020, αναλογία ποσού €2.962.148,83
Από αποδέσμευση υπερβάλλοντος ποσού μετά την καταβολή λόγω οριστικής διευθέτησης Χρονομισθωτών στις 8/9/2020 €7.763.136,67
Από αποδέσμευση υπερβάλλοντος ποσού μετά την καταβολή λόγω οριστικής διευθέτησης Χρονομισθωτών στις 19/10/2020 €5.491.120,71″