Τέλος επιτηδεύματος 2021: Δώδεκα κατηγορίες επαγγελματιών που απαλλάσσονται λόγω κορονοϊού

Η Κυβέρνηση σκέπτεται να απαλλάξει επαγγελματίες που πλήττονται από τον κορονοϊό από την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος για το 2021.

Τέλος επιτηδεύματος 2021: Δώδεκα κατηγορίες επαγγελματιών που απαλλάσσονται λόγω κορονοϊού

Η Κυβέρνηση μετά την αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για φέτος και των ενισχύσεων που καταβάλλονται μέσω των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, εξετάζει και την αναστολή για φέτος της πληρωμής του τέλους επιτηδεύματος για όσους επαγγελματίες πλήττονται από την πανδημία.

Το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε 400 - 1.000 ευρώ. Όπως γράφει το sofokleousin.gr υπάρχει σκέψη να τεθεί όριο μείωσης του τζίρου και όσοι για το 2020, είχαν έσοδα πάνω από το συγκεκριμένο ποσοστό, να απαλλαγούν από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Εναλλακτικά, εξετάζεται και το σενάριο που προβλέπει κλιμακωτή ελάφρυνση.

Οι κατηγορίες που απαλλάσσονται

Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών

Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,

Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.

Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Πόσο κοστίζει το τέλος επιτηδεύματος

-400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους. Επίσης, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:

-800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,

-1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους,

-650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,

-600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.