Δημόσιο: Το τέλος του fax - Τι σημαίνει η λέξη, πότε καθιερώθηκε, τι σημαίνει e-mail

Η ώρα του e-mail έφτασε και για το Δημόσιο, το οποίο εγκαταλείπει το fax.

Δημόσιο: Το τέλος του fax - Τι σημαίνει η λέξη, πότε καθιερώθηκε, τι σημαίνει e-mail

Eγκύκλιος του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη Πέμπτη σηματοδοτεί την πλήρη κατάργηση του φαξ ως μέσου διακίνησης εγγράφων από υπηρεσία σε υπηρεσία, αλλά και υποδοχής εγγράφων από φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον από την αρχή του νέου χρόνου, δεν θα υφίσταται fax για τις υπηρεσίες του Δημοσίου και όλα τα έγγραφα θα πρέπει να διακινούνται ψηφιακά σε όλους τους φορείς, τους δήμους, τις Περιφέρειες, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα.

Το φαξ εγκαταστάθηκε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες το 1988. Τότε που τα έγγραφα διακινούνταν μέσω φαξ και παράλληλα με αλληλογραφία ή μεταφερόμενα από υπαλλήλους.

Πλέον η εγκύκλιος που εστάλη ζητάει από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους δήμους να προμηθευθούν scanner, εφόσον δεν διαθέτουν, και να διαμορφώσουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για κάθε οργανική μονάδα.

Το fax είναι η σύντμηση της λέξης facsimile δηλαδή πανομοιότυπος. Επίσης υπάρχει ο όρος telefacsimile, από όπου προκύπτουν και οι ελληνικοί όροι: τηλεομοιότυπο, και τηλεομοιοτυπία.

Πλεόν το Δημόσιο περνά στην εποχή του e-mail. Η λέξη e-mail είναι αγγλική και είναι σύνθετη με πρώτο συνθετικό το electronic και δεύτερο συνθετικό το mail. Η ελληνική απόδοση της λέξης e-mail είναι η λέξη ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας