Αλλαγές στην Black Friday λόγω κορονοϊού

Ο κορονοϊός θα επηρεάσει και την Black Friday και είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές εκείνη την ημέρα.

Αλλαγές στην Black Friday λόγω κορονοϊού

Αρκετοί καταναλωτές περιμένουν την Black Friday για να κάνουν τις αγορές με σημαντικές εκπτώσεις. Η συγκεκριμένη ιστορία έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ και φέτος όλα δείχνουν ότι θα αυτή η ημέρα θα είναι η 27η Νοεμβρίου.

Ακόμη, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ενώ στην ελληνική αγορά μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ετοιμάζονται για τη συγκεκριμένα ημέρα. Ωστόσο και η Black Friday δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τον κορονοϊό.

Έχει παρατηρηθεί τη συγκεκριμένη ημέρα να συνωστίζεται κόσμος στα μαγαζιά και πολλές φορές να σχηματίζονται και μεγάλες ουρές έξω από αυτά. Για να αποφευχθούν αυτά θα υπάρξουν και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που θα γίνουν οι αγορές. Όλα δείχνουν ότι όλες οι αγορές θα γίνονται διαδικτυακά προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα καταστήματα.

Αυτό βέβαια εγκυμονεί και κινδύνους, διότι δεν είναι και λίγοι οι επιτήδειοι που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Έτσι η Γενική Διεύθυνσης Προστασίας του Καταναλωτή συστήνει στον κόσμο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός εκείνη την ημέρα.

Συγκεκριμένα μία εμπορική ιστοσελίδα θα πρέπει να παρέχει:

Την ταυτότητα του προμηθευτή (πλήρης εταιρική επωνυμία, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ).

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και την συνολική τιμή του συμπεριλαμβανομένων φόρων, επιβαρύνσεων, εξόδων αποστολής, τυχόν εξόδων σε περίπτωση επιστροφής κ.λπ.).

Τη διαθεσιμότητα, τον τρόπο πληρωμής και αποστολής του προϊόντος.

Το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών, καθώς και την πολιτική επιστροφής των προϊόντων της επιχείρησης σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην πανενωσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

Ασφαλή μέθοδο συναλλαγής, κατά την καταχώριση των στοιχείων της συναλλαγής πρέπει να εμφανίζεται το εικονίδιο ασφάλειας, μια κλειδαριά πάνω αριστερά στο browser, και η διεύθυνση που αρχίζει με https://.

Επίσης οι καταναλωτές:

Να προτιμούν να συναλλάσσονται με γνωστά σε αυτούς ηλεκτρονικά καταστήματα.

Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην περίπτωση που ένα προϊόν πωλείται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή και να αποφεύγουν τις προσφορές που εμφανίζονται σε αναδυόμενα παράθυρα, αν προέρχονται από άγνωστους ιστοτόπους.

Να αποφεύγουν να παρέχουν προσωπικά δεδομένα αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την ασφάλεια της ιστοσελίδας.

Να κρατούν αρχείο με τις συναλλαγές τους.