Ο Αυγενάκης «έστειλε» τις εκλογές σε ΕΟΚ και ΕΠΟ, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Τροπολογία η οποία αφορά το έτος 2020 και τις εκλογές όλων των αθλητικών ομοσπονδιών -και ΕΠΟ, ΕΟΚ-, οι οποίες θα διεξαχθούν το τελευταίο δίμηνο του έτους.

Ο Αυγενάκης «έστειλε» τις εκλογές σε ΕΟΚ και ΕΠΟ, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες στις αθλητικές ομοσπονδίες σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Η τροπολογία αφορά το έτος 2020 και τος εκλογές όλων των αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες θα διεξαχθούν το τελευταίο δίμηνο του έτους.

Η τροπολογία αναφέρει:

«Ειδικά για το έτος 2020 οι Γενικές Συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου διμήνου του έτους αυτού, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ομοσπονδιών, οι οποίες βάσει του οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020».