ΕΡΤ: Ο Φώτης Απέργης ανακοινώθηκε νέος προϊστάμενος των Ραδιοφωνικών Σταθμών

Ο Φώτης Απέργης είναι κι επίσημα ο νέος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ραδιοφωνικών Σταθμών, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ.

ΕΡΤ: Ο Φώτης Απέργης ανακοινώθηκε νέος προϊστάμενος των Ραδιοφωνικών Σταθμών

Η απόφαση για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του Φώτη Απέργη δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

«Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου, ΠΕ Δημοσιογράφων, Φωτίου Απέργη του Χρήστου, (ΑΜ Α352), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ραδιοφωνικών Σταθμών, της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..»

Η Διεύθυνση Ραδιοφωνίας ασχολείται με τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΑ, Δεύτερο, Τρίτο Πρόγραμμα και Kosmos FM και με τις μουσικές ή πολιτιστικές εκπομπές των ενημερωτικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ (Πρώτο Πρόγραμμα και ΕΡΑ Σπορ).

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ραδιοφωνικών Σταθμών, «περιλαμβάνονται η παραγωγή και εκμετάλλευση προγραμμάτων ηχητικού περιεχομένου και ειδικότερα ενημερωτικών, μουσικών, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών, για όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΑ, εξαιρουμένων των ειδησεογραφικών και ενημερωτικών προγραμμάτων. Επίσης, η εποπτεία, ως προς τα μουσικά προγράμματα και τις (μη ενημερωτικές) πολιτιστικές εκπομπές, όλων των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΑ, (Α΄ Πρόγραμμα, ΕΡΑ Σπορ, Φωνή της Ελλάδας και Περιφερειακοί Σταθμοί)».