Ολυμπιακός και ΑΕΚ σε ακρόαση από την ΕΕΑ

Σε ακρόαση κάλεσε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τις ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΑΕΚ, καθώς δεν είχαν δώσει το ποσό της εγγυητικής επιστολής.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ σε ακρόαση από την ΕΕΑ

Τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όσο και η ΚΑΕ ΑΕΚ, έχασαν τις προθεσμίες και κλήθηκαν σε ακρόαση από την Επιτροπή Επαγγελματική Αθλητισμού. Ο λόγος; Δεν είχαν καταβάλει το ποσό της εγγυητική επιστολής, εντός της σχετικής προθεσμίας. Θέμα χρόνου να τακτοποιηθεί και από τις δύο ομάδες.

Οι αποφάσεις της ΕΕΑ:

«3. Ακρόαση ΚΑΕ ΑΕΚ κατ΄άρθρο 78 παρ.1 του ν.2725/1999.
Κλήση σε ακρόαση κατ΄άρθρο 77Α παρ.6 του ν.2725/99

4. Ακρόαση ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατ΄άρθρο 78 παρ.1 του ν.2725/1999.
Κλήση σε ακρόαση κατ΄άρθρο 77Α παρ.6 του ν.2725/99».

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας