Οι Αγγελόπουλοι έβαλαν 12 εκ. ευρώ στον νέο Ολυμπιακό

Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έκαναν νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Ολυμπιακό, συνεισφέροντας 11.800.000 ευρώ.

Οι Αγγελόπουλοι έβαλαν 12 εκ. ευρώ στον νέο Ολυμπιακό

Με προσωπικά τους κεφάλαια, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, έκαναν νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, βάζοντας από την τσέπη τους το ποσό των 11.800.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό αναγράφεται στο έγγραφο που ανάρτησε το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), το οποίο αναφέρει τα εξής: «Πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 11.820.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.000.000,00 Ευρώ που είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2017» ενώ συνεχίζει πως «το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 63.909.300 διαιρούμενο σε 63.909.300 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 εκάστης».